Seal in water

Globalt initiativ ska rädda en miljon djur från spöknät

Nyheter

Varje år tappas eller slängs runt 640 000 ton fiskeutrustning i världens hav. Miljoner sälar, sköldpaddor, valar och andra djur dör när de trasslar in sig i dessa ”spöknät”. Ett nytt globalt samarbete ska rädda en miljon havsdjur.

Säkrare och renare hav, där djur fritt kan simma omkring utan att riskera att bli infångade eller dö i spöknät. Detta mål har 50 globala experter förbundit sig till att gemensamt arbeta mot. Det skedde vid första mötet för Global Ghost Gear Initiative (GGGI).

Vi på World Animal Protection står i spetsen för GGGI, som utgör en mäktig allians av företag, FN-organ, forskningsinstitut, organisationer samt den brittiska och amerikanska regeringen. Vårt mål är att rädda en miljon havslevande djur innan 2018.

Endast gemensamma ansträngningar kan lösa problemet

Experterna är överens om att det behövs en gemensam insats för att lösa det globala problemet med spöknät. GGGI:s medlemmar har åtagit sig att bidra till lösningen på olika sätt, bland annat genom att:

  • finansiera lokala projekt
  • öka möjligheterna att återvinna fiskeutrustning
  • dela expertis för att bättre förstå varför så mycket fiskeutrustning förloras i havet och hur mycket skada det gör
  • samarbeta med fiskföretag och den globala fiskeindustrin och erbjuda dem hjälp att välja mer hållbara metoder.

Claire Bass, kampanjchef för vårt arbete med vilda djur, säger:

"Det inledande mötet var den första viktiga milstolpen på den långa vägen för att befria världens hav från farliga spöknät. Människor, miljö och djur kommer alla att dra nytta av skydd för haven. Den energi och det engagemang som deltagarna visade får oss att tro att vi kan lösa problemet.

Stöd från fiskeföretag

Vi kommer att fortsätta stödja initiativ som sanerar stränder och hav. Bland annat har vi återvinningsprojekt, som gör att upplockade metrevar, nät, fällor och annan fiskeutrustning blir värda pengar. Den typen av kreativa lösningar ger fiskeindustrin ett ekonomiskt motiv att göra något åt problemet och flera fiskeföretag och flera stora återförsäljare världen över har redan uttryckt sitt stöd för GGGI och dess initiativ.

FN rosar initiativet

Frank Chopin, chef för FAO (FN:s organ för livsmedel, fiske och jordbruk), säger:

"FAO uppskattar och berömmer det arbete som World Animal Protection har gjort att lansera Global Ghost Gear Initiative. Vi vill uppmuntra World Animal Protection och andra att bygga en anda av samförstånd med fiskare och andra som tillbringar sina liv till havs. Deras stora kunskap och erfarenhet kan vara avgörande för att minska mängden förlorad och kasserad fiskeutrustning. Det är avgörande för att lyckas med initiativet."

GGGI kommer officiellt att lanseras i början av 2015 och är öppet för nya idéer och insatser från fiskeföreningar , frivilligorganisationer, företag och andra berörda parter.

Läs mer om vårt arbete för vilda djur >>

Vi är involverade i återvinningsprojekt, som gör att upplockade metrevar, nät, fällor och annan fiskeutrustning blir värda pengar. Den typen av kreativa lösningar ger fiskeindustrin ett ekonomiskt motiv att göra något åt problemet.

Läs mer..