Victor är vår främsta expert på kycklingars välfärd

Victor är vår främsta expert på kycklingars välfärd

Nyheter

Det är få personer i Afrika som har så stor kunskap om kycklingar och deras välfärd, och hur människor är beroende av dem, som veterinären Victor Yamo

Som ordförande för Kenya Veterinary Association och 12 års anställning hos en av Afrikas största hönsuppfödare har han lärt sig mycket om kycklingar. I sin 30-åriga karriär har han även deltagit i mindre projekt som gjort stor skillnad för befolkningen, bland annat hjälpt kvinnor starta hönsuppfödning i det konfliktfyllda södra Sudan.

1017393

Victor Yamo möter en vinstdrivande hönsuppfödare nära Nairobi

Med dessa erfarenheter, hög utbildning plus flera år som Afrikachef för vårt arbete med lantbruksdjur har han en unik kompetens att förstå problem som omfattar afrikanskt levebröd och vinstdrivande hönseri.

Trots sin passion för veterinärvetenskap och engagemang för djurskydd säger Victor att han inte alltid ville bli veterinär. Han förklarar att han i första hand var en stadspojke i Nairobi och ville från början bli läkare. Men under skolloven, som han spenderade på sina morföräldrars gård nära Ugandas gräns, såddes fröna till hans framtida karriär.

Omtanke om lantbruksdjur

”Hos mina morföräldrar fick jag mjölka korna, fösa in fåren och samla ägg från hönsen. Sedan började min mamma, som var lärare, föda upp höns och då ökade min kunskap och mitt intresse. Min uppväxt, tillsammans med mitt arbete för att hjälpa kvinnor i södra Sudan att föda upp höns, fick mig att förstå djurens betydelse.”

1017123

De flesta kycklingar i Afrika föds inte upp intensivt i vinstdrivande enheter

Han förklarar att i södra Sudan hade männen försvunnit och kvinnorna var tvungna att ta hand om hushållen och försöka skaffa mat till sina barn. ”Äggen hjälpte dem med det och de som blev över kunde de sälja.”

Idag är Victors roll att leda vår kampanj för kycklingars välfärd i Östafrika. Det betyder arbete med myndigheter och kycklingindustrin men även gentemot allmänheten för att öka välfärden för slaktkycklingar.

Kampanjer för djurvälfärd

Mer än 130 miljoner slaktkycklingar, vilket motsvarar 25-30% av regionens produktion, föds årligen upp vinstdrivande och intensivt eller halvintensivt.

”De flesta kycklingarna i Afrika är dock inhemska kycklingar kända som 'Kienyeji' och föds upp i människors bakgårdar”, förklarar Victor.

Men oavsett uppfödningsmetod  kämpar alla med att klara djurens välfärd – att få tag på passande och tillräckligt med mat är ett av problemen, berättar han.

”Vårt djurfoder är baserat på majs. Det skapar konkurrens mellan djur och människa – afrikaner är också beroende av majs som föda…så under torkan vi har nu kommer djuren i andra hand. Det påverkar deras välmående och produktivitet på ett negativt sätt.”

1016379

Unga personer och barn hjälper ofta till och tar hand om lantbruksdjur i Östafrika precis som Victor gjorde på sina morföräldrars gård

Andra utmaningar i afrikansk hönsuppfödning när det kommer till djurens välbefinnande inkluderar bland annat bra ventilation, och Victor övertygar både små och stora uppfödare att ge fåglarna ”berikning”. Det betyder att ge dem möjlighet att agera naturligt – ha pinnar att sitta på och tillgång till sandbad.

En djupare förståelse

Victor arbetar nu med Kenyas regering för att uppdatera en föråldrad lagstiftning, och med industrin för att utveckla en standard för lantbruksdjur. Han är även ständigt efterfrågad som rådgivare åt regeringar och myndigheter i andra afrikanska länder.

1017612

25 dagar gamla slaktkycklingar inomhus som är typiskt för självständiga hönserier i Östafrika

”Vårt arbete här är unikt och har kraften att förbättra livet för miljontals djur samt försörjningen och säkerheten för många afrikanska familjer. För närvarande finns det ingen annan organisation i den här regionen som tar hand om djurens välbefinnande”, förklarar han.

”Den bästa delen av mitt jobb är de enorma utmaningarna och möjligheterna det ger. Trots att djurs välbefinnande är ett väldigt nytt koncept i den här delen av världen får World Animal Protection erkännande som experter inom området. Både myndigheter och industrier är glada över att få arbeta med oss.”

Läs mer om vårt arbete för lantbruksdjur >>

Läs mer..