EU-kommissionen sviker djuren

EU-kommissionen sviker djuren

Nyheter

Efter starka påtryckningar att hålla löftet om nya djurskyddsregler kom EU-kommissionen med sitt besked. Det blev en stor besvikelse. Bara en ny lagstiftning mot djurtransporter kommer att presenteras i december. Allt annat får vänta.

Roger Pettersson, generalsekreterare för World Animal Protection Sverige, säger:

Det här är ett stort svek från EU-kommissionens sida. Ett direkt svek mot djuren här och nu och ett svek mot alla lantbrukare som går och väntar på de nya reglerna, innan de gör några större investeringar som kan innebära avsevärda förbättringar för djuren. Löftesbrottet är också ett allvarligt demokratiskt problem, eftersom det finns en stark folklig opinion för bättre djurvälfärd i EU

Brutet löfte bekräftat

EU-kommissionen hade lovat att lägga fram ett heltäckande förslag om bättre djurvälfärd senast i december, men det har kommit oroväckande signaler om att den tidsplanen inte kommer att hållas. Under sitt tal den 13 september om EU:s framtidsplaner, nämnde EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ingenting om en förändring av regelverket för djurskydd.

Under utfrågningen den här veckan av EU-kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič pressades han därför hårt av flera EU-parlamentariker – inte minst av Centerpartiets Emma Wiesner. 

Emma krävde en skriftlig tidsplan av Šefčovič. Dagen efter presenterade han en plan, som bekräftade att kommissionens brutit sitt löfte: där stod svart på vitt att endast nya regler för djurtransporter kommer att presenteras i december och att övriga frågor skjuts fram mot en minst sagt oviss framtid. 

Mäktiga lobbyorganisationer

EU-kommissionen anger märkligt nog inga skäl till att den nu i elfte timmen plötsligt sorterar ut transportfrågorna och inte håller sitt löfte att presentera hela paketet med nya djurskyddsregler. 

Men det antas bero på att mäktiga lobbyorganisationer i Bryssel har satt käppar i hjulet för processen, genom att hävda att de nya djurskyddsreglerna blir för dyra och att de kommer att påverka unionens handel negativt. 

Roger Pettersson säger:

Jag vet att det nya regelverket är färdigt. Det är mycket beklagligt om EU-kommissionen böjer sig för mäktiga lobbyorganisationer i Bryssel i stället för att lyssna på unionens medborgare.

Hoppfull tendens

En hoppfull tendens är trots allt att Sverige och flera andra EU-länder trycker på för att den nya lagstiftningen ska presenteras snarast möjligt, efter uppmaningar från World Animal Protection. 

 

Sveriges landsbygdsminister Peter Kullgren skrev nyligen ett skarpt brev till EU-kommissionen om att han vill att det nya regelverket om djurskydd ska presenteras snarast möjligt. Under veckans möte i riksdagens EU-nämnd tog även statsminister Ulf Kristersson upp frågan och berättade att Sverige agerar för att det nya regelverket ska presenteras snarast möjligt. 

Roger Pettersson säger:

Jag hoppas verkligen att de här påtryckningarna kan förändra läget. Om bara reglerna för djurtransporter uppdateras, skulle det innebära att hållningen av miljontals djur kommer att regleras av en föråldrad lagstiftning som inte speglar den forskning som finns på plats om djurvälfärd. Det skulle vara riktigt illa.

Mejla EU-kommissionen

Eurogroup for Animals, som World Animal Protection är medlem i, har skrivit ett kampanjmejl till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, för att få kommissionen att inte backa från sitt löfte om djurskyddet. 

Din röst är viktig för djuren: Mejla Ursula von der Leyen och be henne se till att djurens situation lyfts fram som en prioriterad fråga under nästa år. Du kan skriva under och skicka mejlet här:

Mejl till Ursula von der Leyen

Läs mer..