Många stora livsmedelsföretag halkar efter inom djurvälfärd

Dexing visar vägen till gladare grisar i Kina

Nyheter

Stor kinesisk grisuppfödare bryter normen i landet och ger sina grisar mer utrymme. Vi hjälper företaget att ge ännu bättre förhållanden åt grisarna.

”Det är vår övertygelse att vi kan få fram friskare grisar, när de lever tillsammans och har något att sysselsätta sig med.” Det säger Cathy Yanqing Yao, som är vice vd i Guangdong Dexing (Dexing), en av Kinas ledande grisuppfödare. 

Vi samarbetar med Dexing för att förbättra förhållande för grisarna. Varje år föder företaget upp omkring 300 000 grisar och i dag är 85 % av deras 10 000 avelssuggor i grupphållning. Det är en ovanlig syn i Kina. Men Cathy är övertygad om att det inte bara ger gladare grisar utan också kan ge Dexing en marknadsfördel.

Gladare grisar ger högre kvalitet

Dexing startades för över 20 år sedan. På den tiden var betongväggar standard, liksom små bås, manuell utfodring och ingen teknologi. De flesta grisuppfödare var familjeföretagare med bara runt 20 grisar. I dag är gårdarna betydligt större men använder nästan alltid det gamla systemet med trånga bås.

”Vi startade med bås men under 2007 började vi som första kinesiska grisuppfödare att ställa om till grupphållning. När djurens välfärd förbättras ger det produkter med högre kvalitet och med mer livsmedelssäkerhet,” berättar Cathy.

1016503

Kunderna vill ha friskare grisar

Djurvälfärd är ett relativt nytt koncept i Kina, men livsmedelssäkerhet är mycket viktigt för de kinesiska kunderna. Och det kan få grisuppfödarna att prioritera grisarnas välfärd högre. Cathy säger:

”På senare år har det varit några säkerhetsproblem på marknaden och kunderna vill vara säkra på att deras griskött inte innehåller antibiotika. Så sett ur den vinkeln oroar sig kunderna faktiskt om djurvälfärd utan att veta om det. De flesta känner inte till konceptet ’djurvälfärd’, men de vill veta att grisarna är friska.”

Gruppstallning ger både gladare och friskare grisar, eftersom man kommer undan många av de fysiska och psykiska problem som grisar i små bås lider av. 

Den store insatsen avskräcker många från att följa efter

I Kina är grupphållning bara i inledningsskedet. Det kräver rätt infrastruktur och utbildad personal. Cathy berättar att det är ett stort arbete att införa grupphållning och man behöver stöd av de anställda för att det ska fungera.

”De anställda behöver ta större ansvar och vara mer uppmärksamma på grisarna för att vara säkra på att de är friska och sunda. Det är nödvändigt att se till varenda gris och det är förstås lättare om grisen lever ensam i sitt eget lilla bås.”

Dexing är ivriga med att visa att sitt system för andra kinesiska producenter som ett exempel på bättre djurvälfärd, Varje månad får de besök från resten av grisnäringen. De besökande är intresserade, men den extra arbetsinsatsen som krävs får många att tveka om att själva ställa om till grupphållning.

1016501

Vi hjälper Dexing framåt

Vi samarbetar med Dexing om att förbättra och utveckla deras gruppstallningssystem med berikning, där grisarna har mer plats och möjlighet att bete sig naturligt. Vår önskan är att hjälpa Dexing med att leda in fler företag på en djurvänlig grisuppfödning i Kina.

Läs mer om vårt arbete för grisar i världen

Du kan också stödja vårt arbete med en gåva

När djurens välfärd förbättras ger det produkter med högre kvalitet och med mer livsmedelssäkerhet