Pigs at indoor farm in China

Europaparlamentet vill minska antibiotikan som används i lantbruket

Nyheter

Nyligen röstade Europaparlamentets utskott för miljö, livsmedelssäkerhet och folkhälsa för att användningen av antibiotika för djur begränsas och används mer ansvarsfullt. Det är ett stort och viktigt steg.

Eftersom antibiotika överanvänds i djur (och även människor) kan veterinärer och läkare inte bekämpa nya antibiotikaresistenta bakterier. Utvecklingen av ny antibiotika hinner inte ikapp, så både människor och djur kan bli lidande.

Vår europeiska programchef Emma Slawinski säger: “Vi välkomnar denna omröstning som ett viktigt steg framåt. Vi hoppas att dessa angelägna åtgärder för att reglera användningen av antibiotika i lantbruket kommer att tillämpas fullt ut. Vi stödjer en ansvarsfull användandning av antibiotika för att behandla sjuka djur men är emot den rutinmässiga användningen av antibiotika för att kunna hålla djur i undermåliga förhållanden.”

Mellan 40 till 80 % av all antibiotikaanvändning i lantbruket beräknas vara onödig eller tveksam. Det är glädjande att se framsteg i Europa men missbruket av antibiotika behöver även tacklas globalt. Och inte bara världens regeringar behöver agera utan även näringen.Det innebär att de måste ha förbättrad hygien och säkerhet, minska stressen för djuren, använda vaccineringar på effektiva sätt och förbättra motståndskraften mot bakterier genom bättre mat och hälsa.

Antibiotika ska inte ersätta djurvälfärd

Förhållandena som lantbruksdjur föds upp under är också enormt viktiga för att nå god djurhälsa - och därmed minska behovet för antibiotika. Genom att fasa ut de värsta tillvägagångssätten, som burar, fixeringar och andra rörelsebegränsningar, blir djuren mindre stressade och mindre benägna att få sjukdomar.

Vi arbetar för att förbättra livet för 70 miljarder djur i lantbruket >>

Förhållandena som lantbruksdjur föds upp under är också enormt viktiga för att nå god djurhälsa - och därmed minska behovet för antibiotika.

Läs mer..