På en workshop i Costa Rica lærte vi Røde Kors-ansatte at beskytte dyr i naturkatastrofer.

Röda Korset i skolbänken

Nyheter

\"Vi upplever ofta att människor inte vill evakuera katastrofområdet på grund av sina djur.” Vi har varit i Costa Rica för att lära Röda Korset att hjälpa djur under naturkatastrofer – eftersom det också är ett sätt att hjälpa människorna.

Vi har under flera år samarbetat med Röda Korset för att skydda djur i naturkatastrofer – bland annat i Mongoliet, Thailand och Indien. Över en miljard människor världen över är nämligen beroende av sina djur för att överleva. För många människor är djuren dessutom en tröst och ett stöd samt ses som familjemedlemmar.

Nyligen höll vi en tredagars workshop för Röda Korsets personal i Costa Rica, för att utbilda dem i hur de på bästa möjliga sätt tar hand om djuren när katastrofen inträffar. 

1023215

Vår projektledare Eugenia Morales på workshopen

Eugenia Morales, som är projektledare för vårt katastrofarbete berättar:

”Många av deltagarna har upplevt att folk vägrar att låta sig evakueras under en katastrof om de inte kan ta med sig sina husdjur. Andra vill inte lämna sitt hem eftersom de har kor eller getter och inte vill lämna kvar dem.” Vi talade efteråt med deltagarna om vad de fick ut av workshopen.

1023229

På workshopen lärde sig deltagarna bland annat att flytta boskap

“Vi är vana vid att driva räddningscenter för människor. Men nu har vi också lärt oss att göra räddningscenter särskilt för djur, där de får rätt omvårdnad.   Och vi har lärt oss hur man får boskap att flytta sig dit vi vill ha dem – det kunde jag inte heller innan workshopen.”

Ezequiel González, frivillig i Röda Korset Costa Rica

1023216

Ezequiel González (i mitten) på workshopen

”I Costa Rica har vi jordbävningar, översvämningar och vulkanutbrott. Vi är vanligen först på plats men upplever ofta att människor inte vill evakuera katastrofområdet på grund av sina djur – oavsett om det är sällskapsdjur eller lantbruksdjur. Vi har nu lärt oss hur man tar hand om skadade djur - ett par av våra kolleger kan därmed stanna kvar hos ägarna medan vi tillkallar experthjälp från exempelvis veterinärer.” 

”Det har varit en viktig lärdom för mig att djur har samma behov som människor men att man måste hantera dem annorlunda. Några gånger har vi exempelvis trott att vi bara kunnat ge djuren samma mat som människorna i våra räddningscenter. Nu har vi fått veta att det krävs mer än så.”

Luis Guzmán, Röda Korset Costa Rica 

1023235

På den praktiska delen av workshopen fick deltagarna undervisning av våra veterinärer

”På workshopen har vi insett att vi inte behöver tänka så fyrkantigt på vad humanitär hjälp är. Nu kan vi se våra insatser i ett nytt sammanhang – nämligen att vi också bör hjälpa befolkningen med att behålla sitt levebröd. Djuren fungerar ofta som arbetskraft i lantbruket och de kan ge både livsmedel och inkomster åt sina ägare. När vi tar hänsyn till det kan vi hjälpa befolkningen i ett större sammanhang.”

José Zúñiga, Röda Korset Costa Rica 

1023210

José Zúñiga (t.h.) på workshopen

“Vårt fokus har alltid legat på att hjälpa människor. Men det har gått upp för oss att djur och människor är tätt förbundna med varandra och att många människor i nödsituationer behöver hjälp åt sina djur. Djuren är inte bara folks levebröd – ägarna tycker också uppriktigt om dem.”

”De flesta av våra insatsplaner har hittills enbart varit fokuserade på människorna men jag känner att det är på väg att ändras. Det är ett missförstånd när folk säger att människor ska komma i första hand och därför ska djuren inte komma först - men det betyder inte att vi inte kan ta oss an djuren samtidigt.”

Katastrofdrabbade djur 

Över en miljard människor världen över är nämligen beroende av sina djur för att överleva

Läs mer..