Banker saknar krav på djurskydd

Stoppa djurplågeriet i livsmedelsindustrin

Nyheter

Näringsminister Ibrahim Baylan är upprörd över avslöjandet i Aftonbladet om hur kycklingar plågas i Sverige. På Aftonbladet Debatt välkomnar World Animal Protection Sveriges generalsekreterare Roger Pettersson att ministern vill ha strängare straff för djurplågare. Men det krävs mer.

Här är en lista över andra saker som Baylan bör ta initiativ till:

  1. Lägg tillbaka djurskyddspolitiken på den nivå som faktiskt Socialdemokraterna var med och införde en gång i tiden. Sedan ett antal år tillbaka är ambitionsnivån ett bibehållet djurskydd. Nivån bör höjas till ett förbättrat djurskydd.
  2. Stärk djurskyddskontrollerna. Det är uppenbart att Sverige inte har de resurser som krävs för att genomföra de kontroller som behövs. Detta är något som Uppdrag Granskning visat i praktiken när de gjort sina granskningar av svensk djurhållning.  Se även till att kontrollmyndigheterna agerar snabbare och hårdare.
  3. Snabbutred förslaget om kameraövervakning på slakterierna. Det har ett starkt stöd i riksdagen.
  4. Tydliggör för samtliga myndigheter i Sverige att ambitioner om produktionsökningar inte får ske på djurens bekostnad. Detta har tidigare ministrar uttalat, men tyvärr finns det exempel på när myndigheterna släpper igenom dåligt underbyggda förslag i syfte att stärka produktionen och där forskarna kan visa att det samtidigt innebär att djuren får betala med sin välfärd.
  5. Stärk den lokala produktionen och den lokala handeln. Under pandemin har allt fler människor valt att inte bara handla lokalt utan dessutom av lokala producenter som har hög djurvälfärd. Det kan exempelvis handla om kött från utegrisar. Detta vore också ett viktigt bidrag i klimatarbetet.
  6. Satsa på växtbaserade livsmedel. Sverige har stora möjligheter att bli världsledande för växtbaserade livsmedel. Framtiden kommer att kräva en övergång mot mer växtbaserat. EU-kommissionen har för övrigt särskilt pekat ut för Sverige att man bör se till att minska köttkonsumtionen och öka den växtbaserade konsumtionen. Även detta skulle vara ett viktigt bidrag i klimatarbetet.

Men det är inte bara regeringen som kan förändra kycklingarnas situation. Även handeln och konsumenterna måste ta ansvar för att djur inte plågas i livsmedelsindustrin. Inte minst genom att välja mer växtbaserad mat, för djuren och klimatet.

Läs hela artikeln här: Stoppa plågeriet – sätt kameror i slakterierna (aftonbladet.se)

 

Skriv på vår namninsamling

Läs mer..