Delfiner i Kolmården dyrepark, Sverige

Ingen handlingsplan för delfinerna från Kolmårdens ägare

Nyheter

Den 19 maj skickade World Animal Protection Sverige ett öppet brev till Kolmården. Vi efterlyste en handlingsplan för en djurvänlig flytt av delfinerna. Nu har svaret kommit: någon handlingsplan är det inte tal om och de tolv delfinerna får inte heller någon semester från showerna.

Vi skickade brevet med anledning av att Kolmårdens ägare Parks and Resorts beslutat att delfinshowerna ska stoppas – även om det ännu inte finns något bestämt slutdatum.

Lina Dahl, kampanjansvarig för vilda djur i World Animal Protection Sverige, säger:

”Vilda djur som delfiner hör hemma i haven, men eftersom Kolmårdens tolv delfiner hållits i fångenskap skulle de tyvärr sannolikt få svårt att klara sig helt fria. Vår uppmaning till Parks and Resorts är därför att upprätta en handlingsplan för hur delfinerna kan flyttas till ett djurvänligt reservat. Fram till flytten bör de få semester och slippa stressen att delta i delfinshower. En färsk Novus-undersökning visar att våra krav har starkt stöd hos svenska folket.”

”frivillighet och aldrig tvång”

I Parks and Resorts svar på vår uppmaning om handlingsplan, skriver koncernchef Christer Fogelmarck och informationschef Annika Troselius: ”All interaktion vi har med våra djur bygger på frivillighet och aldrig tvång.” Enligt dem skulle Kolmården ”inte genomföra föreställningar om detta var något som delfinerna blev stressade av”.

Med andra ord ser ägarna inte föreställningarna som något problem för delfinernas välfärd. Därför är det dessvärre knappast förvånande, att brevet inte innehåller några tecken på att Parks and Resorts tänker följa vår uppmaning att ge delfinerna semester i väntan på en flytt.

Någon tydlig djurvänlig handlingsplan är inte heller aktuell när det gäller själva flytten från Kolmården. Fogelmarck och Troselius skriver bara: ”Att hitta nya, bra hem till delfinerna kommer vara ett av våra absolut största fokus de kommande åren”. De berättar att en arbetsgrupp har tillsatts som ska arbeta med delfinernas flytt och att målsättningen är att delfinerna ska få ”god vård och omsorg”.

Om den här målformuleringen innebär en omplacering till ett djurvänligt reservat, som vi uppmanat till, är dock högst oklart. Med tanke på att ägarna anser att showerna är djuretiskt oproblematiska, är risken uppenbar att delfinerna även efter en flytt hamnar i fångenskap. Kanske i ett kommersiellt delfinarium, där de återigen används i föreställningar inför publik.

Inbjudan till dialog

Sandra Jönsson, expert på vilda djur i World Animal Protection Sverige, säger:

”Jag beklagar att Parks and Resorts inte verkar vilja upprätta en konkret, djurvänlig handlingsplan för delfinerna. Vi sätter oss gärna ner tillsammans med Parks and Resorts, den europeiska djurparksorganisationen EAZA och Svenska Djurparksföreningen, för en fortsatt dialog om delfinerna. Helst utifrån ett större framtidsperspektiv, som både handlar om Kolmårdens egen delfingrupp och delfiner i europeiska delfinarier i stort.”

Utgångspunkten bör då vara förutsättningarna för att flytta delfiner till en djurvänlig tillvaro, där deras egna intressen och naturliga beteenden hamnar i fokus. Till naturalistiska anläggningar, som är så lika delfinernas naturliga livsmiljöer som möjligt. Ett sådant projekt kan dra stor nytta av Europas djurparker och akvarium – både rent finansiellt och genom deras expertkunskap.

Trenden i Europa är att antalet delfinarier minskar. Samtidigt är vi bekymrade över att en motsatt trend tyvärr verkar råda i Asien. Faran är att delfiner som pensioneras från föreställningar i Europa kan hamna i nya shower i Asien.

Mot den bakgrunden välkomnar vi en dialog med Parks and Resorts om hur vi tillsammans kan skapa möjligheter för djurvänliga delfinreservat. Som ett mellanting mellan en delfinbassäng och ett liv i frihet, för delfiner som har hållits i fångenskap och därför kan behöva en skyddad tillvaro.

delfin kolmården onaturlig miljö

Semester istället för show

I väntan på en flytt av Kolmårdens delfiner vill vi också diskutera möjligheterna för att delfinerna fram till dess kan få semester från att delta i shower. En sådan semester skulle kunna ge Kolmården mycket goodwill, som en föregångare i djurparksbranschen med en modern djuretisk inställning till marina däggdjur.

Sandra Jönsson säger:

”Delfinshower kan uppfattas som harmlösa av ägare som tjänar pengar på dem, men är enligt vår mening inte förenliga med moderna djurparkers bevarandeuppdrag. Delfiner hör hemma i frihet i haven, där de kan simma långa sträckor, bilda naturliga familjegrupper och interagera med andra vilda djur. Att begränsa dem till en bassängmiljö där de används i shower kan skapa både fysiska och psykiska hälsoproblem.”

Delfiner som uppträder som cirkusartister i föreställningar riskerar att förstärka en gammalmodig bild av att vissa djurarter enbart finns till för att roa människor – inte för sin egen skull. En sådan här djursyn bidrar till att legitimera fortsatt utnyttjande och att vilda delfiner fångas in och används i shower.

Berikning av delfinernas miljö i Kolmården kan ske på annat sätt än genom föreställningar och träning inför föreställningar. Och samtidigt kan besökarna få bättre kunskap om både djuren och djurparkens syfte, med artbevarande och en respektfull behandling av vilda djur.

Skriv på vår namninsamling för att ge Kolmårdens delfiner välförtjänt ledighet från stressiga shower och högljudd publik. 

Skriv på 

 

Vi sätter oss gärna ner tillsammans med Parks and Resorts, den europeiska djurparksorganisationen EAZA och Svenska Djurparksföreningen, för en fortsatt dialog om delfinerna.

Läs mer..