Cat lying down

Du har väl märkt och registrerat din katt?

Nyheter

Den 1 januari trädde lagen om märkning och registrering av katter i kraft och den 2 januari öppnade Jordbruksverket sitt kattregister. En som var först ut att registrera sin katt var World Animal Protection Sveriges generalsekreterare Roger Pettersson.

Frågan om krav på märkning och registrering av katter har debatterats länge. Redan på 1990-talet arbetade den dåvarande regeringen fram ett förslag, som tyvärr inte hade stöd i riksdagen.

Djurskyddslagsutredningen, där Roger Pettersson deltog som en av experterna, föreslog 2011 ett obligatoriskt krav på att katter skulle märkas och registreras.

Vi var i stort sett överens om det i utredningen, berättar Roger Pettersson. Utredningen föreslog även att djurskyddslagen skulle kompletteras med en paragraf om att djur inte fick överges. Regeringen ansåg dock att frågan om märkning och registrering behövde stötas och blötas ytterligare. Kompletteringen av djurskyddslagen genomfördes direkt.

Katt Leo

Regeringen gick i slutet av 2021 till riksdagen med en proposition om krav på märkning och registrering av katter. Propositionen fick riksdagens stöd och lagkraven på märkning och registrering trädde i kraft den 1 januari 2023. Den 2 januari öppnade Jordbruksverket sitt kattregister och enligt lag är det krav på att kattägare registrerar sina katter i registret. Det är också lagkrav på att katten först måste vara ID-märkt.

Katt registrering

För mig var det givetvis självklart att registrera min katt redan den 2 januari. Registret finns till för att skydda katterna, för att till exempel bortsprungna katter enklare ska kunna återförenas med sin ägare.

Det är alltså lagkrav på att katter ska vara märkta och registrerade i Jordbruksverkets register. Länsstyrelsen har i ansvar att se till så att lagen efterlevs. När länsstyrelsen träffar på katter som inte är märkta eller registrerade hos Jordbruksverket ska de i första hand informera kattägaren om kravet. Om det inte efterföljs ändå kan länsstyrelsen utdöma vite.

Mer information om kravet på att märka och registrera katter samt hur du går tillväga hittar du på

Jordbruksverket hemsida.

Jag har arbetat för obligatorisk märkning och registrering av katter sedan 1990-talet. För mig var det en självklarhet att registrera min katt direkt hos Jordbruksverket, säger Roger och uppmanar samtidigt alla att göra detsamma.

Läs mer..