Kommentar till artikel om hundar som hot mot djurliv

Kommentar till artikel om hundar som hot mot djurliv

Nyheter

SVT har publicerat en artikel om att förvildade hundar utgör ett allt större hot mot djurliv världen över.

Enligt artikeln hotar de förvildade hundarna drygt 200 arter runt om i världen genom att de dödar vilda djur, sprider sjukdomar, konkurrerar om föda och parar sig med närliggande arter. Till listan kan också tilläggas att hundar även sprider sjukdomar till människor, som rabies. Vår generalsekreterare Roger Pettersson kommenterar artikeln:

”Man får i sammanhanget inte glömma att även hundarna är offer. Att leva ett liv på gatan eller att ströva omkring utan mat på någon slätt är allt annat än fritt från lidande och plåga. Hundarna tvingas ofta att leva ett fruktansvärt liv och många av dem dör av exempelvis kyla, matbrist eller sjukdomar.

Hundarna är alltså inte problemet utan ett symptom på något som är väldigt fel, nämligen hur vi behandlar hundar runt om i världen. Och lösningen är inte grym avlivning av hundarna. Den metoden har aldrig fungerat, däremot har vi kunnat visa att vår gör det. Vi arbetar med en metod som har tagits fram av International Companion Animal Management (ICAM), där vi ingår. Vi tar itu med orsakerna. Programmet består av sju olika komponenter där utbildning, veterinärundersökning och kastrering och lagstiftning är centrala.

Vår metod utgår ifrån det etablerade konceptet ”ONE HEALTH”. Det som krävs för att komma till bukt med problem är nämligen ett samarbete mellan dem som arbetar med människors hälsa, djurs hälsa och miljöfrågor.

1021132

Vi har bland annat inom ramen för vårt program vaccinerat cirka 1 miljon hundar och på så vis också skyddat människor från rabies. Idag samarbetar vi med en rad globala organisationer och regeringar, och nya samarbetspartners kommer ständigt till. De problem som vi adresserar är enorma, därför behövs det att fler sluter upp. Vi behöver till exempel stöd från fler regeringar i världen, både i länder där problemen finns men även från regeringar i länder som kan bidra med ekonomiska medel och på andra sätt. ”

Hundarna är alltså inte problemet utan ett symptom på något som är väldigt fel, nämligen hur vi behandlar hundar runt om i världen. Och lösningen är inte grym avlivning av hundarna.