”Det är dags för djurfabrikerna att ta bort ´antibiotikaplåstret`”

Djurfabrikernas överanvändning av antibiotika är ohållbar

Nyheter

\"För både grisars och människors välfärd måste överanvändningen av antibiotika på djurfabrikerna upphöra\". Det skriver Jacqueline Mills, ansvarig för vårt globala kampanjarbete för lantbruksdjur i sin senaste blogg

"Sedan jag började på World Animal Protection har jag lärt mig mycket om den industrialiserade uppfödningens smutsiga hemligheter, som orsakar försvarslösa grisar fasansfullt lidande. Många suggor tvingas leva i burar, i sin egen avföring, i mörka och smutsiga lokaler. Deras svansar klipps av och ungarna tas ifrån dem. Djur drivs till gränsen för vad de klarar av under vanföreställningen att de inte upplever smärta. De behandlas som kuggar i en maskin.

Jag ser en grym utveckling som håller de moderna djurfabrikerna rullande: Den urskillningslösa användningen av antibiotika. I de allra flesta delar av världen* används antibiotika för att dölja den fruktansvärda behandlingen av grisar. I superbakteriernas era är överanvändning av antibiotika en stor fara för djur, människor och vår planet.

Nu märker vi dock av början till förändring –  konsumenter börjar ställa krav och industrin vakna från sin slummer. Djuren släpps ut från sina burar och ges utrymme att röra sig fritt och umgås. Men djurfabrikernas era är ännu inte över. Långt därifrån.

Problemet med antibiotika

För att producera större mängder billigt kött har djurfabrikerna satt en "nödlösning” i system – så att instängda och stressade djur ändå hålls från att bli sjuka.

Genom att använda mängder av antibiotika kan djuren växa snabbare, upp till sin ”marknadsvikt”, utan att duka under för sjukdom. Därmed sänker de stora företagen produktionskostnaderna.

Men antibiotikaanvändningen är en ohållbar lösning.

Djuren doseras med 131 000 ton antibiotika varje år, mestadels genom maten och vattnet de får. Detta uppskattas att öka till 200 000 ton år 2030.

Dödliga superbakterier

En massiv överanvändning av antibiotika skapar utmärkta förhållanden för superbakterier: bakterier som inte kan behandlas med medicin. Mycket av den antibiotika som används i djuruppfödning är viktig för människors hälsa.

Superbakterier orsakar 700 000 dödsfall årligen globalt; en siffra som förutspås att stiga till tio miljoner dödsfall per år 2050. De mest sårbara är barn och äldre människor, samt de som arbetar direkt med djuruppfödning.

Det finns också bevis på miljöförorening, där man hittat antibiotikarester och superbakterier i vattnet kring områden med djurfabriker.

1020450

Suggor i bur på en djurfabrik

Vi kräver förändring

Våra senaste undersökningar i Brasilien, Thailand och Australien avslöjade att 72 % som deltog var omedvetna om att grisar får antibiotika rutinmässigt. När de fick se bilder på de förhållanden grisarna hölls i, tyckte de flesta att det var ”upprörande”, ”fel” eller ”chockerande”.

Fyra av fem som deltog i undersökningen oroar sig över hur den rutinmässiga användningen av antibiotika i djuruppfödning kan påverka deras hälsa. Vi vet från vårt arbete med ledande grisproducenter att högre välfärd leder till mindre stress hos djuren, och då sjunker behovet av att använda antibiotika.

Vår nya rapport om världens grisuppfödning visar att det är bra för grisarna att komma ut ur burarna och kunna umgås och bete sig naturligt.

Livsmedelsbutikerna måste agera

Efterfrågan på griskött ökar hela tiden och livsmedelsbutiker köper in fläsk för miljarder varje år, från grisproducenter runt om i världen. Detta ger inköparna ett enormt inflytande över hur grisarna föds upp, och ett ansvar att använda det inflytandet för att förbättra för grisar och, i förlängningen, människor.

Livsmedelsbutiker bör ställa krav på att deras köttleverantörer erbjuder produkter från system med högre välfärd, där antibiotika används ansvarsfullt.

Nu kan jag tydligt se hur djurfabrikerna sviker oss alla. Vi har rätt att vara rasande och rätt att kräva något bättre."

Läs mer om vårt arbete för grisar i världen

Du kan också stödja vårt arbete med en gåva

*Antibiotikaanvändningen varierar kraftigt mellan olika länder. Sverige är ett av de länder i världen som har den lägsta antibiotikaanvändningen inom djurproduktion.

Livsmedelsbutiker bör ställa krav på att deras köttleverantörer erbjuder produkter från system med högre välfärd, där antibiotika används ansvarsfullt.