Fakta om kor

Allvarligt bakslag för kornas välfärd om betesrätten begränsas

Nyheter

Hotet mot svenska kors betesrätt är mycket bekymrande. Det skriver World Animal Protection Sveriges generalsekreterare Roger Pettersson och åtta andra förkämpar för djurvälfärd i en debattartikel i Upsala Nya tidning.

Tyvärr har det under de senaste åren kommit oroväckande signaler om att begränsa kors rätt att vistas ute och få beta. Både från politiker och själva näringen.

För två år sedan beslutade LRF att arbeta för en ny beteslagstiftning, som innebär att de flesta kor i Sverige ska undantas från den nuvarande rätten att få vara ute på bete.

Nu kommer ett nytt angrepp mot betesrätten från föreningen Växa Sverige, som är medlem i LRF.Enligt en ansökan till Uppsala djurförsöksetiska nämnd vill föreningen hålla 1 500 kor inomhus under 18 månader, med start nästa år.

En liknande ansökan från Växa Sverige fick 2021 nej av Göteborgs djurförsöksetiska nämnd, med hänvisning till att betet och utevistelsen är naturliga beteenden för kor och stärker deras välfärd. Efter det tydliga beslutet känns det märkligt att Växa Sverige lämnar in en ny ansökan.

Ansökan är också anmärkningsvärd för att den kraftigt vill inskränka kornas rättigheter, men samtidigt är mycket otydligt formulerad. Det framgår varken var försöken ska genomföras eller vilka delar av djurskyddslagstiftningen Växa Sverige vill ha undantag för i sin verksamhet.

Stärka – inte begränsa

Ur djurvälfärdssynpunkt skulle det vara en katastrofal tillbakagång i utvecklingen om ansökan beviljades. I stället borde fokus vara att stärka rätten till utevistelse för nötkreatur, för att visa att Sverige är ett land som tar djurens välfärd på största allvar.

Att mjölkindustrin vill inskränka kornas rättigheter går dessutom stick i stäv med inriktningen för EU:s djurvälfärdspolitik. EU-kommissionen arbetar med en ny djurskyddslagstiftning, med den uttalade ambitionen att garantera ett förbättrat djurskydd.

Betesrätten är en stor framgång i djurvälfärdsarbetet. Problemet för Sveriges kor är definitivt inte att de har det för bra och vistas ute för mycket. Nu är det tvärtom dags att fortsätta på den inslagna vägen och utvidga betesrätten, som i dag innebär att korna ska få vara ute på bete under minst 60–120 dagar per år, beroende på var i landet de befinner sig. Den tiden bör förlängas och World Animal Protection Sverige vill dessutom att den ska utökas till tjurar och kalvar yngre än sex månader, som i dag inte har någon betesrätt alls.

Om vi urholkar de nuvarande reglerna kommer många års arbete för en förbättrad djurvälfärd att offras för näringens vinstintressen. Det skulle vara oacceptabelt cyniskt och en stor skam för Sverige!

Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld

World Animal Protection är en av världens största djurvälfärdsorganisationer. Vi arbetar för att stoppa djurens lidande och skapa en hållbar planet för alla. Vi har kontor i Sverige och 13 andra länder i Europa, Afrika, Asien, Oceanien, Nord- och Sydamerika och är verksamma i ett femtiotal länder. 

Vi fokuserar särskilt på att stoppa djurens lidande i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. Våra insatser för djuren innebär också att vi bidrar till att lösa de globala utmaningarna, med klimathotet från djurindustrins utsläpp och smittspridning mellan djur och människor.

Vårt arbete för en djurvänligare värld hade inte varit möjligt utan gåvorna från våra supportrar. Det är alla vi djurhjälpare tillsammans som är World Animal Protection. Vi är mycket tacksamma för ditt stöd. Din hjälp är livsviktig.

Jag vill hjälpa djuren

Tyvärr har det under de senaste åren kommit oroväckande signaler om att begränsa kors rätt att vistas ute och få beta.

Läs mer..