The deadliest catch: world’s biggest seafood companies can do more to address lost fishing gear - Sea Change - World Animal Protection

Ny rapport: Fiskföretagen måste göra mer för att förhindra spöknät

Nyheter

När fiskeutrustning tappas bort eller lämnas kvar förvandlas våra hav till en dödsfälla för havets djur – men stora företag kan hjälpa till att stoppa djurens lidande

Vår nya rapport visar att världens 15 största livsmedelsföretag inom fiskeribranschen kan göra mer för att skydda djuren och de ömtåliga marina ekosystemen.

Problemet med plast

Problemet med fiskenät som tappats bort eller lämnats kvar – känt som “spöknät” – har förvärrats. Havets djur lider. När djur som valar och sälar trasslar in sig i spöknät eller sväljer plastbitar från näten kan det leda till undernäring, stympning och orsaka en långsam och plågsam svältdöd, som ibland tar flera månader.

Spöknät beräknas döda mellan 5–30% av all fisk i olika områden. Eftersom näten ofta är tillverkade av plast kan de bli kvar i våra hav i upp till 600 år.

Fish entangled in discarded fishing nets

En fisk som fastnat i ett förlorat fiskenät

Fiskeribranschen måste göra mer

De 15 livsmedelsföretagen i vår rapport Ghosts beneath the waves rankas från ett till fem efter deras förmåga att agera på problemet med spöknät, men inte ett enda av dessa företag har hantering av förlorad fiskeutrustning som en del av sin affärsstrategi.

Flera av dem har dock tagit några viktiga steg för att hantera problemet. Young’s Seafood, Thai Union och Tri Marine har samtliga ansvarsfull hantering av fiskeutrustning på sin agenda. Men vi vill se fler företag agera nu och bli en del av lösningen.

1015919

Oroande nog visar vår rapport att 80% av företagen som vi gått igenom inte har någon plan för att hantera fiskenäten eller ens erkänner att det är ett problem.  

  • Färre än hälften av företagen hanterar marin nedskräpning effektivt
  • Bara tre företag har tagit fram policyer för att hantera tappad och kvarlämnad fiskeutrustning
  • Ynka två företag, Bumble Bee och Clearwater Seafoods, har offentligt uppgett att de har 100% kontrollerbar spårbarhet av sin produktion och sina leverantörskedjor
  • Endast två av företagen, Tri Marine och Young’s Seafood, är med i Global Ghost Gear Initiative.   
1014804_0

Delfiner och andra havsdjur borde få njuta av ett hav fritt från spöknät 

Förändring måste ske NU

Att förhindra spöknät är avgörande. Varje år trasslar över 100 000 valar, delfiner, sälar och sköldpaddor in sig i spöknät.

Det är fyra gånger mer sannolikt att spöknät dödar marina djur, än alla andra former av marin nedskräpning sammantaget. Det bidrar också till problemet med plast i havet eftersom över 70% av all makroplast i haven kommer från övergivna eller tappade fiskeredskap. .

Läs hela rapporten här

Vår högsta chef, Steve McIvor säger: “Det krossar mitt hjärta att veta att djur som fastnat i dessa extremt hållbara nät kan skadas, kvävas eller till och med långsamt svälta till döds.