Sarah Ison tror på bättre liv för grisar

EU begränsar antibiotika till djur i livsmedelsindustrin

Nyheter

Vi har länge varnat för hälsoproblemen med att rutinmässigt ge antibiotika till djur i livsmedelsindustrin. Både för djur och människor. Vi välkomnar att EU nu inför strängare regler för att begränsa antibiotikaanvändningen.

Amanda Dahlberg, som är expert på djur i livsmedelsindustrin i World Animal Protection Sverige, säger:

”Det är bråttom att komma till rätta med problemen med antibiotika i livsmedelsindustrin. Därför är det bra att EU markerar tydligt mot överanvändningen, som både är en del av en systematiskt dålig djurvälfärd i djurfabrikerna och innebär stora hälsorisker för mänskligheten.”  

I den europeiska livsmedelsindustrin föds mer än 300 miljoner djur upp i burar och boxar och drygt 7 miljarder kycklingar för köttproduktion. Många av de här djuren lever under svåra förhållanden i djurfabriker, där de rutinmässigt får antibiotika för att bli mer motståndskraftiga mot sjukdomar.

EU:s nya regler innebär att bara enskilda, sjuka djur ska få antibiotika. Det är inte längre tillåtet att ge antibiotika till grupper av djur som en förebyggande åtgärd för att förhindra sjukdomar. Antibiotikaanvändning ska därmed inte längre kunna användas för att dölja och kompensera för en hälsofarlig livsmiljö.

Hälsokris

Överanvändningen av antibiotika har lett till en global hälsokris, med så många som 3 500 dödsfall dagligen i världen på grund av infektioner med antibiotikaresistenta bakterier.

Nästan tre fjärdedelar av den antibiotika som används i världen ges till djur. Främst till djur som lever under dåliga förhållanden i djurfabriker i livsmedelsindustrin.

”Det är dags för djurfabrikerna att ta bort ´antibiotikaplåstret`”

De nya reglerna kommer också att påverka den globala livsmedelsindustrin. Europa är värdens största importör av livsmedel och EU kommer inte att tillåta import av djur eller djurprodukter, som innebär att djur fötts upp med överanvändning av antibiotika.

För att motverka dagens hälsokris är det viktigt att EU verkligen genomför och kontrollerar att de nya reglerna följs – både av medlemsländerna och handelspartner utanför EU.

Mer om djuren i livsmedelsindustrin

Läs mer..