Djur i livsmedelsindustrin

I livsmedelsindustrins storskaliga, effektiviserade djurfabriker ligger fokus på produktion av kött, ägg och mjölk – inte på djurens välfärd som kännande, levande varelser med artspecifika naturliga behov. Djuren behandlas som handelsvaror som ska generera pengar.

Massuppfödningen i djurfabrikerna leder till mycket stress och dålig djurvälfärd för exempelvis kycklingar, grisar, hönor, kor och kalvar i trånga, stimulanslösa miljöer. Avel på djurraser som växer fort och blir stora för att de ska producera mycket kött, skapar också stora hälsoproblem för djuren, som hjärt- och lungsjukdomar och att de får svårt att röra sig.

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurens lidande i djurfabrikerna. Att brutalt tränga ihop djur i uppfödningsanläggningar där de inte kan bete sig naturligt är en helt oacceptabel djurhållning.

Djurfabrikerna bidrar också starkt till utsläppen av växthusgaser som bidrar till de katastrofala klimatförändringarna. För att undvika en klimatkatastrof är det helt nödvändigt att ställa om till ett mer växtbaserat livsmedelssystem.

Djurfabrikerna är dessutom smitthärdar för spridning av allvarliga sjukdomar. Antibiotikaresistenta superbakterier sprids på grund av all antibiotika som ges till djuren. För djurens, mänsklighetens och hela planetens framtid måste de grymma, hälso- och miljöfarliga djurfabrikerna avvecklas.

Ett första steg mot ett grundläggande systemskifte är ett stopp för utbyggnad av nya djurfabriker. En betydande minskning av köttproduktion i djurfabriker kan sedan successivt öppna vägen för fler djur- och klimatvänliga alternativ. Samtidigt måste djurvälfärden för de djur som fortfarande hålls i djurfabriker förbättras här och nu.

World Animal Protection uppmanar världens regeringar att aktivt begränsa den djurbaserade livsmedelsproduktionen, genom att systematiskt gynna en mer långsiktigt hållbar, djurvänlig och växtbaserad livsmedelsproduktion.

Vårt arbete för djur i livsmedelsindustrin

Kor på bete, England
Grisar i industriell djurhållning
Kycklingar