Tom Svensson Lodjur

Bakläxa till Naturvårdsverket: Ta hänsyn till djurens välfärd

Nyheter

I Naturvårdsverket förslag till ny strategi för svensk viltförvaltning finns inte djurens perspektiv med. Därför skickar vi och nio andra organisationer nu ett öppet brev till Naturvårdsverket. Vi vill se ett omarbetat förslag, som lyfter fram en god djurvälfärd.

Roger Pettersson, som är generalsekreterare i World Animal Protection Sverige, säger:

”Naturvårdsverkets förslag innehåller inte den helhetssyn som krävs för en acceptabel viltstrategi. Jakt kan innebära en djurvälfärdsrisk om den sker under kritiska tidpunkter på året eller om djuren utsätts för utdragen stress och onödigt lidande. Därför måste respekt för de vilda djurens välfärd tydligt skrivas in i viltstrategin.”

Det klara fokus på djuren som vi nu efterlyser, är helt i linje med både EU:s regelverk och svensk lagstiftning. När den nu gällande jaktlagstiftningen antogs av riksdagen, betonade regeringen uttryckligen att djurskyddsfrågorna ska väga tyngre i viltförvaltningen.

God djurvälfärd

För att vi ska få en respektfull viltstrategi i Sverige, måste god djurvälfärd bli en självklar utgångspunkt. I en ansvarsfull viltförvaltning måste vi ta hänsyn till hur effekter av jakt och jaktmetoder kan påverka de vilda djuren både på individnivå och populationsnivå – givetvis med utgångspunkten att djur inte ska utsättas för onödigt lidande.

Sandra Jönsson, som är expert på vilda djur i World Animal Protection Sverige, säger:

”Djur har egenvärde och i slutänden är det djurindivider som jagas. Därför behöver strategin kompletteras med ett vägval som lägger fokus på just vilda djurs välfärd. I ljuset av den ökande kunskapen om djurs kognitiva förmågor och ny forskning inom etologi bör respekten för djur som individer vara en röd tråd i den kommande viltstrategin.”

Som Sveriges lantbruksuniversitet SLU framhållit, är det också avgörande för en god djurvälfärd att viltstrategin regelbundet granskas och anpassas efter det aktuella forskningsläget när det gäller vilda djur.

Vårt brev till Naturvårdsverket

Läs mer..