Ko och kalv hör ihop

Ny rapport med krav på bättre djurvälfärd i mjölkindustrin

Nyheter

I vår nya rapport ”Separation, bete och kosläpp”, kartlägger vi djurens situation i den svenska mjölkindustrin. Vi vill se både regeländringar och bidrag till mjölkbönderna för att förbättra djurens välfärd.

Amanda Dahlberg, expert på djur i livsmedelsindustrin i World Animal Protection Sverige, säger:

I rapporten pekar vi på flera problematiska områden, där djurvälfärden i mjölkindustrin är dålig eller hotad. Nyfödda kalvar skiljs från sina mammor efter bara något dygn och unga kalvar har precis som tjurar inte rätt att vistas utomhus för att beta. Kor har betesrätt – men det är mycket oroande att den rätten nu ifrågasätts. Kosläppen kan också vara mycket stressande för korna och därför är det olämpligt att göra dem till stora event med publik.

Grym separation

Strax efter födseln skiljs kalven ofta från sin mamma, som förtvivlat råmar efter sin kalv under lång tid. Kalven kan sedan tvingas vara i en ensambox i upp till två månader, där den har mycket begränsade möjligheter att umgås med andra kalvar. Den här grymma separationen i mjölkindustrin görs trots att det är naturligt för kon och kalven att vara tillsammans i 10 månader.

Utöver att skapa mindre stress, finns många andra fördelar med att låta ko och kalv få vara tillsammans. Samvaron kan bidra till att kalvarna får ett starkare immunförsvar mot sjukdomar, växer bättre och har färre beteendestörningar.

På vår hemsida www.worldanimalprotection.se har vi startat namninsamlingen ”Kalvkonventionen”, för att visa politikerna att vi är många som vill att kor och kalvar ska får vara tillsammans.

Kor och kalvar i svensk mjölkindustri

Ifrågasatt betesrätt

Kornas rätt att få vara utomhus och beta varierar beroende på var i landet de finns – från 60 till 120 dagar. Tjurar och kalvar under sex månader har däremot ingen betesrätt alls och kan alltså helt lagligt hållas inomhus året runt.

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) ifrågasätter nu kornas rätt att få vara ute och beta. Växa, som är ett rådgivningsföretag kopplat till LRF, har i år fått tillstånd att genomföra försök med att hålla 1 500 kor inomhus utan någon betesrätt under ett och ett halvt år.

Amanda Dahlberg säger:

Vi är mycket bekymrade över den här utvecklingen. Forskningen visar tydligt att bete är viktigt för kornas välfärd och vi anser att betesrätten också borde utökas till att gälla tjurar och kalvar. Utomhusvistelsen ger korna möjlighet att bete sig mer naturligt och kan förbättra deras hälsa – exempelvis genom att de får mer motion och att det mjukare underlaget kan minska risken för skador på ben och klövar. Att begränsa, eller helt avskaffa, betesrätten skulle kunna få mycket allvarliga konsekvenser för kornas välbefinnande och hälsa.

Stressande kosläpp

Just nu är det dags för korna att få komma ut på bete, efter att de har varit inomhus under vintern. De här kosläppen görs ofta till PR-jippon för mjölkindustrin, med besökare som samlas för att få se korna komma ut ur lagårdarna. Att göra utsläppen till sådana offentliga tillställningar rimmar illa med en bra djurvälfärd, eftersom de kan vara mycket stressande för korna.

Amanda Dahlberg säger:

Visst är det bra att korna får komma ut, men kosläppen måste göras på ett djurvänligt sätt med djurens intressen i fokus. Kosläpp ska i första hand handla om att korna får möjlighet att komma ut i lugn och ro och kunna bete sig naturligt – inte att de ska bli högexponerade reklampelare för mjölkprodukter.

Ko och kalv

Ersättning och regeländringar

För att komma tillrätta med de här djurvälfärdsproblemen i mjölkindustrin förordar vi en kombination av regeländringar och ekonomisk ersättning till mjölkbönderna. En sådan omställning skulle både kunna förbättra välfärden för kor, kalvar och tjurar och ge lantbrukarna marknadsfördelar som mer djurvänliga producenter.

Inom ramen för EU:s jordbrukspolitik kan regeringen betala ut ersättning till lantbrukare med en högre djurvälfärd än den garanterade lägstanivån. En sådan djurvälfärdsersättning borde då kunna ges till mjölkproducenter på gårdar som håller ihop ko och kalv och låter dem och tjurar vara ute på bete längre än vad minimireglerna kräver.

Förutom ersättning krävs också ett djurvänligare regelverk, som stärker djurens välfärd. Betesrätten måste utvidgas till tjurar och kalvar under sex månader – och det får inte vara möjligt att som nu göra några undantag från dessa regler. Vi vill också att kosläppen regleras utifrån djurens intressen.   

Våra krav

  • att kalvar ska ha rätt att växa upp med och få dia sina mammor
  • att de bönder som låter kalven vara tillsammans med sin mamma längre tid än regelverket kräver ska kunna få djurvälfärdsersättning
  • att betesrätten för kor i mjölkindustrin ska skyddas och utökas till tjurar och kalvar under sex månader
  • att lantbrukare som håller kor, kalvar och tjurar på bete längre tid än regelverket kräver ska kunna få djurvälfärdsersättning
  • att kosläpp görs på ett respektfullt och djurvänligt sätt.

Var med och hjälp djuren!

Våra insatser för djuren hade inte varit möjliga utan gåvorna från våra supportrar. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. Vi är mycket tacksamma för din hjälp.

Till rapport och namninsamling

I rapporten pekar vi på flera problematiska områden, där djurvälfärden i mjölkindustrin är dålig eller hotad.

Läs mer..