Sea lion swimming in the wild - iStock by Getty Images - World Animal Protection

GGGI firar ett års framsteg för havets djur

Nyheter

Nyligen hade vi ett möte med parterna i Global Ghost Gear Initiative (GGGI) i Miami, Florida för att diskutera hur vi bäst angriper problemet med de flytande dödsfällorna som de kvarlämnade fiskredeskapen, så kallade spöknät, utgör.

GGGI grundades av oss förra året och är en allians med olika intressenter som vill förbättra de marina ekosystemen och skydda havslevande djur, människors hälsa och inkomster. Fiskerinäringen, den privata sektorn (som företag som säljer fisk och skaldjur eller arbetar med återvinning), forsknings- och finansieringsinstitutioner, regeringsorgan och organisationer finns representerade.

Mötet gav en möjlighet att fira framgångarna under året som gått med att hitta lösningar på problemen med tappade och kvarlämnade fiskeredskap globalt, liksom att sätta agendan för 2017.

GGGI har ambitionen att bli den främsta plattformen för regeringar till FN:s hållbarhetsmål 14.1 (Sustainable Development Goal, SDG), där regeringar ska förhindra och minska all slags marin nedskräpning (inklusive spöknät) till 2025.

Firar framgångar

Under de gångna 12 månaderna har GGGI:

  • byggt en dataportal, som ska övervaka mängden spöknät, registrera de platser där det finns flest spöknät och registrera olika typer av spöknät
  • gett förslag på ”best practice”, alltså bästa metoder, för hur man hanterar fiskeredskap i de olika stadierna av dess livscykel. Det innebär riktlinjer till fisk- och skaldjursverksamheter, fiskare, tillverkare av fiskeutrustning och certifieringsorgan för hur de kan förhindra att fiskeutrustning hamnar i havet.
  • tagit fram ett antal projekt som tar bort spöknät från havet, bland annat ett återvinningsprojekt i Skottland, ett projekt i Alaska som tar upp och kartlägger spöknät samt ett projekt i Pakistan som sätts i gång i slutet av året.

Spöknät ska märkas så att ägarna kan spåras

GGGI har också gjort ett stort arbete för att göra världen uppmärksam på problemet med spöknät.

I juni i år fick GGGI stöd till ett projekt som ska utveckla internationella riktlinjer för märkning av fiskeredskap. Det skedde på ett möte bland staterna som är medlemmar i FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) fiskerikommitté (COFI).

Genom att märka fiskeredskap kan man spåra varifrån de kommer. På det sättet kan fiskare hitta de redskap som tappats av misstag. Det kan också avskräcka dem från att lämna kvar utrustning i havet. Märkningen kan också hjälpa till att stoppa olagligt fiske.

Nästa steg för FAO är att samla regeringar och andra organisationer för att utveckla riktlinjerna så att de kan tas i bruk internationellt.

Framtidsplaner

Steve McIvor, global chef för World Animal Protection, säger: “Att tappa eller lämna kvar fiskenät är ett av de största hoten mot livet i haven. Hundratusentals valar, sälar, havssköldpaddor och fåglar blir varje år fångade, skadade, lemlästade och dödas av spöknät.

Med Global Ghost Gear Initiative hjälper vi havets djur att få en förändring genom politiskt engagemang. Och tillsammans med näringslivet skapar vi lösningar som kan göra stor skillnad för havets djur.”

Ingrid Giskes, som är ansvarig för vårt kampanjarbete mot spöknät och sitter i GGGI:s ledningsgrupp tillägger: ”Vi är mycket stolta över hur mycket GGGI har uppnått redan under sitt första år och på det globala erkännande vi börjat få. Vi kommer att fortsätta arbetet för att nå de ambitiösa mål som vi har satt upp.”

GGGI är även en plattform för världens regeringar när de ska infria de globala mål för hållbar utveckling som FN har fastställt. Enligt dessa mål ska regeringar förebygga och drastiskt minska varje form av nedskräpning i haven – däribland spöknät – innan 2025.

Läs mer om vår kamp mot spöknät >> 

Med Global Ghost Gear Initiative hjälper vi havets djur att få en förändring genom politiskt engagemang. Och tillsammans med näringslivet skapar vi lösningar som kan göra stor skillnad för havets djur. - Steve McIvor, global chef för World Animal Protection

Läs mer..