Kolmården Delfin

Stor framgång: Kolmården ska sluta med delfinshower

Blogg

Skrivet av

Kolmården ska stänga sitt delfinarium och i stället fokusera mer på att skydda hotade djurarter. De tolv delfiner som nu finns i Kolmården kommer att få nya hem så snart som möjligt. Det här en stor framgång som vi länge har arbetat för.

Lina Dahl, kampanjansvarig för vilda djur i World Animal Protection Sverige säger:

”Det här är en mycket god nyhet. Delfiner är vilda djur som inte mår bra av att hållas i fångenskap och tvingas att uppträda. Vi ser helst att delfinshowerna i Kolmården stoppas helt redan nu i väntan på att delfinerna ska omplaceras.”

Över 50 år med delfiner

Sedan 1969 har Kolmårdens djurpark genomfört föreställningar med delfiner. Delfinariet har återkommande varit föremål för en kritisk debatt om djurvälfärd, inte minst från vår sida.

Nu verkar det äntligen vara slutdebatterat. Kolmården meddelade den 9 mars sitt beslut om att satsa mer på bevarande av hotade djurarter och ska därför så småningom stänga delfinariet.

Vad som ska hända med de tolv delfinerna är i dagsläget oklart. Förmodligen dröjer det flera år innan de har fått någon annanstans att vara. Till dess planerar Kolmården att fortsätta med delfinshowerna.

Delfiner i Kolmården dyrepark, Sverige

Sandra Jönsson, expert på vilda djur i World Animal Protection Sverige, säger:

”Kolmårdens avvecklingsbeslut verkar vara en del av en positiv tendens även i vår omvärld och sannolikt kommer vi att få se en minskning i andra europeiska länder också. Förhoppningsvis ändras inställningen till delfiner så att de i större utsträckning får utlopp för sina naturliga beteenden i frihet i haven där de hör hemma. Att åka på delfinskådningar och respektfullt titta på vilda delfiner är ett djurvänligt alternativ till att titta på delfinshower i delfinarier.”

Nya djurvänliga liv

Nu måste Kolmården se till att de tolv delfinerna inte kommer ur askan i elden. De måste omplaceras så att de får nya djurvänliga liv.

För oss är det en självklar grundinställning att vilda djur trivs bäst i sina naturliga livsmiljöer. I undantagsfall kan djurparker bidra till att skydda hotade djurarter, men det är en nödlösning som måste utgå ifrån djurens egna intressen. När det gäller delfiner anser vi att det inte går att ge dem en tillräcklig hög välfärdsstandard i djurparker.

Delfiner i Kolmården dyrepark, Sverige

Lina Dahl säger:

”Delfiner är vilda djur som hör hemma i världshaven. Tyvärr är det svårt att släppa dem fria efter alla år i fångenskap, men ett bra alternativ är ett djurvänligt reservat där de i så stor utsträckning som möjligt kan få utlopp för sina naturliga beteenden.”

I frihet lever delfiner i flockar och rör sig tillsammans över stora havsytor. När Kolmårdens delfiner nu ska få nya hem är det viktigt att ta hänsyn till den här sociala dynamiken, så att delfiner som skapat starka band mellan varandra får vara tillsammans även i fortsättningen.

Delfiner i Kolmården dyrepark, Sverige

Våra åtgärdsförslag till Kolmårdens ägare:

  1. Vi uppmanar Kolmårdens ägare, Park and Resorts Scandinavia AB, att se till att Kolmårdens delfiner får komma till ett djurvänligt reservat där de kan leva ett så naturligt och djurvänligt liv som möjligt.
  2. Ha inga delfiner eller andra marina däggdjur i Kolmårdens Djurpark. Park and Resorts har en ambition att satsa mer på bevarande av hotade djurarter, men det är svårt att skapa tillräckligt hög välfärdsstandard för marina däggdjur i djurparker. Stöd i stället bevarandeprojekt med delfiner och andra marina däggdjur som lever i sina naturliga livsmiljöer.
  3. Bidra till att världsdjurparksorganisationen WAZA och den europeiska djurparksorganisationen EAZA arbetar fram högre krav på välfärdstandard för marina däggdjur. Det behövs tydliga riktlinjer för stöd till bevarandeprojekt, som innebär att delfiner och andra marina däggdjur inte hålls i fångenskap och används för underhållning.

För oss är det en självklar grundinställning att vilda djur trivs bäst i sina naturliga livsmiljöer.