Chimpans på djurpark

Dödsskjutningarna av schimpanser en i raden av allvarliga händelser

Nyheter

Vi ser rymningarna och dödsskjutningarna i Furuviksparken i Gävle som en del av en allvarlig utveckling i svenska djurparker och anser därför att hela djurparksbranschen behöver granskas.

Enligt SVT har tre av schimpanserna i Furuviksparken skjutits ihjäl. En fjärde blev skadeskjuten när den försökte fly och har tagit sig tillbaka till aphuset igen. Där befinner den sig nu med tre andra schimpanser, som också tagit sig ut ur sina hägn. Aphuset är bevakat av skyttar som är redo att skjuta om schimpanserna försöker fly.

Sandra Jönsson, expert på vilda djur i World Animal Protection Sverige, säger:

”Dödsskjutningarna i Furuviksparken är en i raden av allvarliga händelser i svenska djurparker under de senaste åren, inklusive tre fall då medarbetare i djurparker blivit dödade av vilda djur. Därför bör Arbetsmiljöverket med sitt ansvar för säkerheten på svenska arbetsplatser ta initiativ till en grundläggande granskning av säkerhetsläget i djurparks-Sverige. Detta för att garantera säkerheten för både människor och i förlängningen även för djuren.”

Hör Sandra Jönsson kommentera de dramatiska rymningarna i Furuviksparken och säkerhetsläget i svenska djurparker i TV4:

Se inslaget

Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld

World Animal Protection anser att i princip inga vilda djur alls ska finnas i fångenskap. Vilda djur bör istället få leva i frihet och skyddas i sina naturliga livsmiljöer. Djurparker kan vara en nödlösning, för vilda djur med ett starkt skyddsbehov.

Vi är en av världens största djurvälfärdsorganisationer och arbetar för att stoppa djurens lidande och skapa en hållbar planet för alla. Vi har kontor i Sverige och 13 andra länder i Europa, Afrika, Asien, Oceanien, Nord- och Sydamerika och är verksamma i ett femtiotal länder. 

Vi fokuserar särskilt på att stoppa djurens lidande i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. Våra insatser för djuren innebär också att vi bidrar till att lösa de globala utmaningarna, med klimathotet från djurindustrins utsläpp och smittspridning mellan djur och människor.

Vårt arbete för en djurvänligare värld hade inte varit möjligt utan gåvorna från våra supportrar. Det är alla vi djurhjälpare tillsammans som är World Animal Protection. Vi är mycket tacksamma för ditt stöd. Din hjälp är livsviktig.

Jag vill hjälpa djuren

Hör Sandra Jönsson kommentera de dramatiska rymningarna i Furuviksparken och säkerhetsläget i svenska djurparker i TV4

Läs mer..