Att EU-kommissionen nu backar från sitt tidigare löfte att presentera nya djurskyddsregler rimmar illa med EU-medborgarnas åsikter. Det framgår tydligt av Eurobarometern, en ny opinionsundersökning om djurvälfärd.

Eurobarometern: Stort folkligt stöd för bättre djurvälfärd i EU

Nyheter

Att EU-kommissionen nu backar från sitt tidigare löfte att presentera nya djurskyddsregler rimmar illa med EU-medborgarnas åsikter. Det framgår tydligt av Eurobarometern, en ny opinionsundersökning om djurvälfärd.

Roger Pettersson, ordförande i World Animal Protection Sverige, säger:

 

Eurobarometern är en stark signal till EU-kommissionen att prioritera djurvälfärdsfrågorna under 2024 – precis som kommissionen tidigare lovat. Jag hoppas verkligen att EU-kommissionen tar till sig denna starka folkliga opinion och lägger fram en konkret plan för hur djurens situation ska förbättras. 

 

Undersökningen om EU-invånarnas åsikter om djurvälfärd har tagits fram av opinionsinstitutet Kantar Public, på uppdrag av EU-kommissionen. Drygt 26 000 intervjuer bekräftar resultaten från den tidigare Eurobarometern från 2015, att djurvälfärd är en mycket viktig fråga för EU:s medborgare.

 

Många olika områden

 

Eurobarometern visar att det finns en stark folklig opinion för att förbättra djurens välfärd i EU på många olika områden: 

•    De flesta av de intervjuade anser att välfärden i dag inte är tillräcklig för djuren i livsmedelsindustrin: 84 procent vill ha bättre djurskyddsregler i de länder där de bor. 
•    Djur i matindustrin bör få leva i miljöer som ger dem möjlighet till grundläggande naturliga beteenden och att kunna gå runt, stå upp och ligga ner, enligt 94 procent.
•    Förbud mot att ta bort eller stympa kroppsdelar på djur, som svansar, näbbar, tänder och testiklar, stöds av 89 procent – om ett förbud inte innebär att djurhanterarnas säkerhet hotas. Om ingrepp görs måste bedövning användas.
•    Att förbättra förhållandena i slakterier, exempelvis med hjälp av kamerabevakning, anser 88 procent är viktigt.
•    Av de intervjuade vill 83 procent ha begränsningar för hur länge levande djur ska få transporteras i kommersiella sammanhang, både i EU och från EU till andra länder.
•    När det gäller importerade livsmedel, tycker 62 procent att det ska ställas samma djurskyddskrav på dem som på produkter i EU.
•    Totalt 60 procent är beredda att, i olika utsträckning, betala mer för varor som innebär bättre välfärd för djuren. 
•    Att döda nyfödda tuppkycklingar anser 50 procent är helt oacceptabelt, 5 procent helt acceptabelt och 41 procent är mer eller mindre tveksamma. 
•    En majoritet på 57 procent anser att pälsdjursfarmning bör förbjudas i EU. Bara 7 procent tycker att förhållandena i pälsindustrin är acceptabla som de är i dag.
•    Bättre välfärd för sällskapsdjur efterfrågas av 74 procent.
•    Bra djurvälfärd för hästar i kommersiella sammanhang vill 93 procent ha garantier för.
•    Bra djurvälfärd för katter och hundar i kommersiella sammanhang vill 92 procent ha garantier för.

 

Allvarligt demokratiskt glapp

 

Roger Pettersson säger:

 

”Resultatet av Eurobarometern visar på ett allvarligt demokratiskt glapp i EU, mellan kommissionen och medborgarna. Om EU-kommissionen skulle fortsätta på den nu inslagna vägen och skjuta upp en förändring av djurskyddet ytterligare, är det ett stort demokratiskt problem och en tragedi för alla djur som i dag lever under svåra förhållanden. Vem är det då egentligen som styr djurvälfärdspolitiken i EU? Mäktiga lobbygrupper utan bred folklig förankring? Det skulle vara väldigt illa för demokratin och djuren.

 

Den starka folkliga opinionen för djuren framgår inte bara av Eurobarometern. Stödet för en förbättring av djurens villkor är också tydligt i de två så kallade medborgarinitiativ som lämnats till EU-kommissionen de senaste åren. 

 

Över 1,4 miljoner invånare i olika EU-länder hade 2021 skrivit under initiativet End the Cage Age, för ett förbud mot burar i lantbruket. Medborgarinitiativet Fur Free Europe, för en avveckling av pälsindustrin i EU, stöddes av över 1,5 miljoner EU-medborgare när det lämnades till EU-kommissionen i våras.

 

Mejla EU-kommissionen

 

Eurogroup for Animals, som World Animal Protection är medlem i, har skrivit ett kampanjmejl till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, för att få kommissionen att inte backa från sitt löfte om djurskyddet. 

 

Roger Pettersson säger:

 

Din röst är viktig för djuren: Mejla Ursula von der Leyen och be henne se till att djurens situation lyfts fram som en prioriterad fråga under nästa år. Påminn henne om löftet till djuren och EU:s medborgare och den starka folkliga opinionen för bättre djurvälfärd.

 

Mejl till Ursula von der Leyen

Vill du hjälpa djur som lider?

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vi fokuserar särskilt på att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer.

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection.

Vi är mycket tacksamma för din hjälp.

Ja, jag vill hjälpa djur!

Läs mer..