Water monitor lizard - lizard penises sold online - World Animal Protection

Vi vill stoppa försäljningen av varanpenisar hos större nätbutiker

Nyheter

Våra efterforskningar visar att varaners könsorgan missvisande säljs som tantrisk växtrot som antas vara lyckobringande. Djuren fångas på plågsamma sätt, dödas och handlas med illegalt, innan deras penisar säljs på ställen som Amazon, eBay och Etsy

I samarbete med Manchester Metropolitan University, organisationen Wildlife Trust of India och indiska myndigheter har vi nyligen avslöjat den internationella handeln med varaner, som på grymt sätt utnyttjas för sina kroppsdelar. 

caption_1_hatha_jodi_-_neil_d27cruze_both_lizard-1-3

Plågade varaners penisar säljs på nätet 

De torkade penisarna säljs falskt som ‘Hatha Jodi’, en planta vars rötter används i religiösa ceremonier. 

Vi uppmanar alla nätförsäljare att sluta sälja dessa kroppsdelar från plågade djur. 

Bortrövade från naturen 

Dessa vilda djur tas olagligt från det vilda och fångas främst genom snaror och fällor.

En del får halsen avskuren eller skallen krossad innan deras könsorgan tas bort. Andra lever fortfarande under denna ofattbart plågsamma process.

Vår expert på vilda djur, Dr Neil D’Cruze, säger: "Vi är chockade över den samvetslösa fräckheten i och omfattningen av denna illegala handel. Försåtliga handlare hävdar att de säljer heliga plantor som benämns ‘Hatha Jodi’ medan de i själva verket säljer torkade varanpenisar till ovetande kunder.

Dessa illegala varor finns i Storbritannien och USA med ett möjligt marknadsvärde på över en halv miljon."

Ingen tur för ödlorna

Flera tantrautövare i Storbritannien, USA och Europa tror att rötterna kan bringa tur, välgång och lycka och skrämma bort onda andar.  

Men varanerna som jagas för sina kroppsdelar har verkligen ingen tur och lider enormt.

Skyddade djur 

De flesta av dessa djur fångas illegalt i Indien, där all handel med varaner eller deras kroppsdelar regleras av Indian Wildlife Protection Act, som kom 1972.  

Två arter av varaner som utnyttjas i den illegala handeln, den bengaliska och gula varanen, har högsta graden av internationellt skydd.

caption_2_varanus_flavescens_yellow_monitor_-_neil_d27cruze-3

En gul varan

Neil D’Cruze säger: "Den internationella illegala handeln är det största hotet mot den fortsatta överlevnaden av de berörda arterna.

De är båda skyddade av indisk och internationell lag men en snabb sökning visar att hundratals delar är till salu, ibland till priser på 200 pund styck. Om det här får fortsätta kan efterfrågan växa så mycket att några arter kan utrotas."

För att bidra till skyddet av ödlor och stoppa denna grymma handel kontaktar vi alla större internationella marknadsplatser och uppmanar dem att ta bort alla varandelar som säljs illegalt som ”Hatha Jodi” på deras sajter.

Läs mer om vårt arbete för att skydda vilda djur >>

Vi är chockade över den samvetslösa fräckheten i och omfattningen av denna illegala handel. - Dr Neil D’Cruze, vår expert på vilda djur

Läs mer..