Brittiska regeringen vill  förbjuda import av jakttroféer

Brittiska regeringen vill förbjuda import av jakttroféer

Nyheter

Storbritannien kommer inte längre tillåta att jakttroféer från tusentals hotade djurarter förs in i landet. Det är innebörden av ett nytt lagförslag som presenterats av miljöminister George Eustice. Målsättningen är att lagen ska ha införts till sommaren.

Lagförslaget mot troféjakt har ett mycket starkt stöd bland britterna. När regeringen för två år sedan bad om synpunkter på ett förbud kom det in över 44 000 svar. Av dem var 86 procent för en hårdare lagstiftning.

Miljöministern motiverar skärpningen med att fler djur än någonsin under mänsklighetens historia är utrotningshotade och att troféjakten ökar faran för några av de mest hotade arterna. Han beskriver initiativet som att Storbritannien nu med ett av de strängaste förbuden i världen går i spetsen för att skydda utrotningshotade djurarter och skapar bättre förutsättningar för att bevara dem för framtiden.

Trophy Hunting

Sandra Jönsson, expert på vilda djur i World Animal Protection Sverige, säger:

”Att Storbritannien nu är på väg att förbjuda import av jakttroféer är ett viktigt steg för att skydda de vilda djuren och låta dem vara kvar i de ekosystem som de lever i. Vi måste göra allt vi kan för att motverka den här destruktiva nöjesjakten. Människors lust att visa upp troféer eller hänga ett djur på väggen får inte gå före djurens välfärd och bevarandet av biologisk mångfald.”

7 000 djurarter

Om lagförslaget träder I kraft kommer det att innebära att det blir förbjudet att importera jakttroféer från omkring 7 000 hotade djurarter, som lejon, leoparder, elefanter, noshörningar och isbjörnar.

Sedan 1970-talet beräknas de vilda djuren globalt ha minskat dramatiskt med 60 procent. Bland de djur som omfattas av det föreslagna förbudet finns nästan 6 000 arter som för närvarande är allvarligt hotade av internationell handel. Till det kommer också över 1 000 djurarter som anses vara i farozonen för att bli allvarligt hotade, som afrikansk buffel, zebror och renar.

Lagen ska gälla oavsett om djuren har skjutits i sina naturliga livsmiljöer eller om de är en del av den stora kommersiella jaktindustrin, som föder upp djur i fångenskap för att de ska bli lätta byten för jägare. Den som bryter mot lagen riskerar upp till fem års fängelse. Sedan 2019 har omkring 300 jakttroféer förts in i Storbritannien.

Trophy Hunting

Svenskt förbud

Sandra Jönsson, säger:

”I en tid då allt fler djurarter hotas och riskerar att försvinna, har troféjakten ingen plats. Sverige tillåter fortfarande import av jakttroféer och vi uppmanar nu den svenska regeringen att ta sitt ansvar genom att följa det brittiska exemplet. Det är mycket beklagligt att Sverige i dag juridiskt sett är ett skyddat område för handeln med jakttroféer, i stället för ett föregångsland när det gäller djurskydd.”

I Sverige fick frågan om troféjakt stor uppmärksamhet i våras. Expressen kunde då avslöja att flera kända svenskar var inblandade i importen, utifrån en undersökning som Djurrättsalliansen gjort. Den granskningen visade att mellan 2017 och 2019 importerades 74 troféer från vilda djur till Sverige.

 

Om lagförslaget träder I kraft kommer det att innebära att det blir förbjudet att importera jakttroféer från omkring 7 000 hotade djurarter,

Läs mer..