Pressmeddelande: Djuren måste inkluderas i katastrofberedskap

Pressmeddelande: Djuren måste inkluderas i katastrofberedskap

Nyheter

I dag den 13 oktober är Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer. Djurskyddsorganisationen World Animal Protection uppmanar världens regeringar att inkludera djuren i sin katastrofberedskap.

Djurskydd har stor betydelse för många länders livsmedelsförsörjning och jordbruk. 2,5 miljarder människor är småskaliga bönder, herdar, fiskare eller skogsbrukare – samtliga är beroende av djuren för sitt levebröd. Samhällen som är beroende av sina djur är extremt sårbara vid naturkatastrofer. En omfattande studie av 78 olika naturkatastrofer i 48 länder visar att förlusten av gröda och boskap översteg 24 miljarder USD.

World Animal Protection skickar ut team när katastroferna inträffar – det senaste till Sulawesi i Indonesien, där en tsunami ödelade stora områden för bara ett par veckor sedan.  

Steve McIvor, global chef för World Animal Protection, säger:

- Sulawesi är en tragisk påminnelse om att regeringar måste vara ha beredskap för naturkatastrofer. Förutom stora förluster i människo- och djurliv har jordbruket, fisket och lantbruket skadats svårt. Det kommer att ha långvarig påverkan på återhämtningen i regionen. För att kunna hantera ekonomiska förluster i världen måste skyddet av djuren tas mer på allvar. I vårt arbete i Afrika, Latinamerika och Stillahavsområdet har vi sett ekonomier och samhällen lida på grund av för låg beredskap. Det är livsavgörande att djuren tas med i katastrofberedskap.

World Animal Protection har mer än 50 års erfarenhet av att skydda djur i katastrofer.

- Djur är ofta de bortglömda offren i katastrofer. Vi är här som en röst för dem utan röst, säger Roger Pettersson, generalsekreterare på World Animal Protection Sverige.

 

Presskontakt World Animal Protection Sverige:

Lise-Lott Alsenius 

070-397 2133

lise-lottalsenius@worldanimalprotection.se

 

Läs fler pressmeddelanden