Industrin med björngalla frodas trots risk för pandemier

Industrin med björngalla frodas trots risk för pandemier

Nyheter

Medan världen kämpar mot coronavirus och covid-19-pandemin avslöjar vi grymheten bakom björngalla och tillväxten av handeln – trots risken för pandemier – i en ny rapport.

Björngalla är problemet, inte boten 

Vår nya rapport, "Cruel Cures" lanseras bara några dagar efter den extremt sorgliga nyheten om att den kinesiska regeringen rekommenderar användning av en produkt som innehåller björngalla, tillsammans med ett antal växtbaserade traditionella läkemedel, för att behandla allvarliga symtom orsakade av covid-19.

Detta beskrivs i rapporten som "både tragiskt och ironiskt" med tanke på att hanteringen av vilda djur tros vara källan till covid-19-pandemin. Vi uppmanar regeringen att ta bort detta läkemedel från sin rekommenderade lista och endast inkludera växtbaserade traditionella mediciner.

Ett hot mot djur och människor  

I detta nu beräknas ungefär 24 000 björnar hållas inspärrade och utnyttjas för sin galla, som blir ingrediens i traditionell medicin över hela Asien – främst Kina, Vietnam, Myanmar, Laos och Sydkorea.

"Detta borde få larmklockor att ringa i kölvattnet av covid-19-smitta, eftersom 60% av de nya infektionssjukdomarna är zoonoser, alltså överförs från djur, och av dessa tros 70% komma från vilda djur. Covid-19 är en pandemi som ingen annan, men zoonoser orsakar sammanlagt över två miljoner dödsfall årligen", säger Lina Dahl, kampanjansvarig för vilda djur på World Animal Protection Sverige.

Björn i fångenskap för att tappas på galla

Enormt lidande hela livet för björnarna 

Björngalla används främst i traditionell medicin. Rapporten avslöjar dock många andra produkter som innehåller björngalla, som tandkräm, kosmetika och alkohol.

Gallan tas från levande björnar under stort lidande och är en av de mest extrema formerna av djurplågeri i världen. Björnarna föds upp i fångenskap och hålls i små, karga burar i fabriksliknande anläggningar under hela sitt liv. De drabbas ofta av alla möjliga skador. Vanligtvis tappas deras galla från gallblåsan med ett metallrör genom en kirurgisk öppning i björnens buk. 

En annan värld är möjlig 

Dr Jan Schmidt-Burbach, som är forskningschef för vilda djur på World Animal Protection säger:   

"I och med covid-19 ringer larmklockorna högre än någonsin tidigare. Vår behandling av björnar och andra vilda djur är grymhet i industriell omfattning. Det måste stoppas nu - genom att införa ett omfattande och permanent förbud mot handel med vilda djur och genom att stänga alla björngallfarmer."      

Björn i bur

Han fortsätter:

"Björnar lider under hela livet i små burar och tvingas utstå enorm smärta regelbundet. Att använda vilda djur i medicin är grymt, onödigt och en risk för folkhälsan. Växtbaserade alternativ finns tillgängliga." 

World Animal Protection uppmanar den kinesiska regeringen att ta bort gallpreparat från sin rekommenderade lista och endast godkänna växtbaserade läkemedel för att behandla covid-19-symtom. På global nivå uppmanar World Animal Protection regeringar, organisationer och nationer att förena sig för att avsluta den globala handeln med vilda djur för gott.

"Både Kina och Vietnam har förbjudit konsumtion av vilda djur. Förbudet måste utvidgas till att omfatta användningen av vilda djur i traditionell medicin och förhindra att djur som björnar, tigrar och myrkottar missbrukas, eftersom detta inte bara minskar hotet mot människors hälsa drastiskt utan också förhindrar att djur lider", säger Lina Dahl.

Läs mer..