Pressmeddelande: Ny rapport: Företag gör för lite för att rädda djur från spöknät i haven

Pressmeddelande: Ny rapport: Företag gör för lite för att rädda djur från spöknät i haven

Nyheter

Hundratusentals djur plågas och dödas av spöknät, alltså kvarlämnade eller tappade fiskeredskap. Varje år hamnar minst 640 000 ton fiskeutrustning i havet.

En ny rapport från den internationella djurskyddsorganisationen World Animal Protection visar att världens 15 största livsmedelsföretag inom fiskindustrin behöver göra mer för att stoppa fiskeutrustning från att döda miljontals fiskar och däggdjur varje år.

Hela 45 procent av alla utrotningshotade marina däggdjur påverkas av spöknät och mellan 5 och 30% av minskningen av fiskbestånd världen över beräknas bero på spöknät, som oftast är gjorda av plast och kan ta upp till 600 år att bryta ner.

Att förhindra spöknät är avgörande, inte bara för att det hotar fiskbestånd. Varje år trasslar över 100 000 valar, delfiner, sälar och sköldpaddor in sig i spöknät. Det är fyra gånger mer sannolikt att spöknät dödar marina djur, än alla andra former av marin nedskräpning sammantaget. Det bidrar också till problemet med plast i havet eftersom över 70% av makroplast, beräknat på vikt, är fiskerelaterat.

De 15 livsmedelsföretag inom fiskindustrin som granskats i rapporten Ghosts beneath the waves bedöms från 1 till 5 efter deras förmåga att hantera problemet med spöknät, där Nivå 1 är bäst och Nivå 5 sämst.

Inte ett enda av världens största livsmedelsföretag inom fiskindustrin nådde Nivå 1 som innebär att vara en förebild för andra, eller ens Nivå 2, där ansvarsfull hantering av spöknät och fiskeutrustning ingår som en del av affärsstrategin.

Rapporten visar oroande nog att 80% av företagen som granskats inte har någon plan för att hantera tappad eller förlorad fiskeutrustning - eller ens erkänner att det är ett problem.

Julia Engqvist, kampanjansvarig för World Animal Protection Sverige, säger:

- Fiskeredskap är utformade för att fånga och döda fisk. När de blir kvar i haven är de den mest skadliga formen av marin nedskräpning för djur – fiskar, fåglar och marina däggdjur. Det gör mig ledsen att veta att djur som fastnar i dem plågas. De skadas, kvävs eller kan långsamt svälta till döds.

GGGI bildades av World Animal Protection 2015, med syftet att hantera problemen med tappad och förlorad fiskeutrustning på global nivå. Dess styrka ligger i bredden hos deltagarna, som inkluderar fiskeribranschen, privat sektor, universitet, regeringar och organisationer.

Rapporten visar tydligt att företagen som gått med i GGGI bidrar till att väsentligt minska mängden spöknät och bidrar därmed till FN:s hållbarhetsmål.

- Vi ser inte bara problemen, utan försöker vara en del av lösningen, fortsätter Julia Engqvist. Genom GGGI ser vi till att fiskeutrustningen kommer upp ur haven och återvinns, samt arbetar för att stoppa illegalt fiske. Vi är stolta över att Sverige var bland de första länder som gick med i GGGI. Vi gläds också åt att företaget Thai Union precis har deklarerat att det ska gå med.

Läs den sammanfattade rapporten här

 

Presskontakt World Animal Protection Sverige:

Lise-Lott Alsenius 

070-397 2133

lise-lottalsenius@worldanimalprotection.se

 

Läs fler pressmeddelanden