Macaques, bats, and civets at a market in Jakarta, Indonesia. Photographer: Aaron Gekoski

G20 stoppar ännu inte handel med vilda djur

Nyheter

Helgens G20-möte, där världens mäktigaste ledare möttes, tog ett första steg mot att minska risken för framtida smitta från vilda djur - men åtgärderna är otillräckliga.

Full fokus på G20-mötet i Italien 2021. Det är vår slutsats efter att helgens G20-möte avslutades utan konkreta åtgärder mot den globala handeln mot vilda djur. Detta trots att denna handel riskerar att orsaka ännu en pandemi.

G20 har förbundit sig att se till att pandemier som Covid-19 inte sker igen genom att utlova “utökad beredskap, förebyggande insatser, spårning och respons”, och tillkännager “behovet av långsiktiga läsningar som hanterar luckorna i det globala pandemiskyddet”.  

A pangolin in a cage.

"Det är en besvikelse att handeln med vilda djur inte togs upp, trots att G20-ledarna nyligen medgett behovet av att utreda kopplingen mellan handeln med vilda djur och pandemier. Vi är ytterst besvikna över att de inte tog tag i grundproblemet", säger Lina Dahl, kampanjansvarig på World Animal Protection Sverige.

Hon fortsätter:

"G20 har erkänt vikten av att skydda vår planet och skapa en mer hållbar och delaktig framtid för alla människor, exempelvis inom turism. Men det är avgörande att ett förbud mot handel med vilda djur, inklusive djur i underhållning, finns med bland åtgärderna."

A pangolin in a cage.

Foto: Arief Budi Kusuma

World Animal Protections namninsamling, som skrevs under av över en miljon människor, stöttas av ledande experter som Jane Goodall. Hon säger: 

"Den globala handeln med vilda djur och deras kroppsdelar är fasansfullt grym och orsakar allvarlig ekologisk skada i en tid när vi redan förlorar biologisk mångfald. Den medför också ett högst påtagligt hot mot människors hälsa och skapar många tillfällen där patogener kan överföras från djur till människa. Jag hoppas innerligt att G20-länderna samarbetar om en plan för att stoppa den globala handeln med vilda djur under novembermötet."

Kampen är inte över

G20 har visat att de lyssnar men de måste gå längre för att visa att de tar hotet för framtida pandiemier på allvar. World Animal Protection tar sikte på nästa G20-möte som äger rum i Italien 2021.

Vi fortsätter att agera för att G20 ska införa de åtgärder som krävs för att skydda människor och djur och införa ett globalt förbud mot handel med vilda djur, säger Lina Dahl. 

De har erkänt vikten av att skydda vår planet och skapa en mer hållbar och delaktig framtid för alla människor, exempelvis inom turism.

Läs mer..