Pigs lying down at Dexing Farm near Shantou city in Guangdong Province

FN stödjer bättre välfärd för lantbruksdjur i hela världen

Nyheter

För första gången någonsin har FN agerat för att lantbruksdjur ska få bättre välfärd! En banbrytande global rekommendation om djurvälfärd för lantbruksdjur antogs under FN:s möte om livsmedelssäkerhet i Rom i veckan.

Under två års tid har vi genom intensiv lobbying lagt grunden till att lantbruksdjur skyddas bättre. Vår politiska chef Lesley Mitchell säger:

 “Detta är ett massivt steg framåt för att få in djurvälfärd i livsmedelsproduktionen. Det innebär att länderna inte kommer att fråga ”Ska vi ta med djurvälfärd” utan ”Hur levererar vi bättre djurvälfärd?” Genom att behandla djur väl kan vi bekämpa fattigdom, minska svält, förbättra människors hälsa, hantera klimatförändringar och skydda artrikedomen på vår planet.”

Att man nu inkluderar djurvälfärd visar tydligt att regeringar ska prioritera djurvälfärd när de utvecklar lantbrukssystemen. Rekommendationen betonar att djuren ska få leva utan smärta, stress och hunger och kunna bete sig naturligt enligt de fem friheterna och den standard och de principer som FN:s djurskyddsorgan OIE förordar. Rekommendationerna pekar också på vikten av djurhälsa och tillgång till veterinärvård.

Läs mer om vårt arbete för djuren i livsmedelsindustrin >>

Du kan också skriva under vår namninsamling, där vi uppmanar snabbmatsjätten KFC att förbättra livet för fabriksuppfödda kycklingar >>

“Detta är ett massivt steg framåt för att få in djurvälfärd i livsmedelsproduktionen. Det innebär att länderna inte kommer att fråga Ska vi ta med djurvälfärd utan Hur levererar vi bättre djurvälfärd? - Lesley Mitchell, politisk chef på World Animal Protection

Läs mer..