Pigs reared for meat kept in cramped cages

Kinas konsumenter stödjer högre välfärd för grisar

Nyheter

Vår nya enkätundersökning visar att Kinas befolkning är redo att betala för att grisar ska få högre välfärd.

Hur lantbruksdjur behandlas är världens största djurvälfärdsfråga – och den blir allt större. Idag finns över 70 miljarder lantbruksdjur och två tredjedelar av dem hålls på sådana sätt att de inte kan röra sig fritt eller leva naturligt.

Kina har över hälften av världens befolkning och hög efterfrågan på fläskkött har inneburit att många matleverantörer har förbisett djurvälfärd för att få billigare kött – det har fört med sig att miljoner grisar lider varje dag, med suggor som hålls fixerade eller i burar under större delen av sina liv.

En ny undersökning* avslöjar att Kina är sugen på förändring. Närmare 90 % av konsumenterna i undersökningen sade att de var villiga att ändra sina inköpsvanor för att få grisuppfödarna att ge grisarna bättre liv.

Undersökningen, kallad 'Chinese Consumers Ready for High-Welfare Pork', avslöjar också att:

  • Nästan 72% av de som svarade anser att välfärden hos lantbruksdjur är viktig
  • Över 83% vill ha produktionssystem som ger grisar möjlighet att röra sig
  • Över 75% är beredda att betala för högre djurvälfärd för grisar
  • Närmare 77% av konsumenterna skulle välja återförsäljare som har högre djurvälfärd

Chu Xueqin, som är kampanjansvarig på vårt kontor i Kina, säger: “Det finns en ökande medvetenhet hos Kinas befolkning om vikten av djurvälfärd. Och en ökad efterfrågan på att maten vi äter kommer från djur med bättre livsvillkor. I intensiv uppfödning hålls grisarna trångt och bakom galler under största delen av sitt liv. Dessa intelligenta och sociala djur börjar bita varandra och trängseln kan leda till smittspridning och ökat behövt av antibiotika.”

Chang Zhigang, chef för kinesiska veterinärförbundets djurvälfärdsenhet säger: “Hög djurvälfärd ger bästa immunskyddet för lantbruksdjur. Därför hjälper system med hög djurvälfärd till att minska djurs sjukdomar och ökar livsmedelssäkerheter. Vi håller på att ta fram en nationell standard för lantbruksdjurs välfärd. Den kommer att förbättra deras liv och producera säkrare och hälsosammare kött."

”Vi arbetar för att ge grisarna bättre liv – eftersom alla djur förtjänar ett liv som är värt att leva. Vi arbetar för att få grisuppfödarna, branschen, återförsäljare och regeringar att lyssna till konsumenterna och erbjuda bättre griskött. Det är bättre för grisarna, människorna, lönsamheten och miljön”, säger Chu Xueqin.

Läs mer om vårt arbete för lantbruksdjur >>

Här kan du läsa rapporten i sin helhet (på kinesiska). Vårt Kinakontor har dessutom gjort en film där de uppmuntrar fler konsumenter att efterfråga kött från grisar med högre djurvälfärd. Här kan du se filmen

*Vi anlitade ett oberoende undersökningsföretag och intervjuade 2 070 konsumenter I olika åldrar och inkomstnivåer från Beijing, Shanghai, Guangzhou och Shenzhen.

“Det finns en ökande medvetenhet hos Kinas befolkning om vikten av djurvälfärd. Och en ökad efterfrågan på att maten vi äter kommer från djur med bättre livsvillkor - Chu Xueqin, kampanjansvarig World Animal Protection China.

Läs mer..