43 day old broiler (meat) chickens in caged systems. At this farm there were 130 chickens in each cage, which were in two tiers. The poultry shed housed 40,000 birds. Beneath each cage tier is a conveyor belt which takes away manure, and also the chicken when it is time for slaughter. At this farm several chickens were spotted having escaped from their cages, this means they have no access to food or water and pose a health risk if reintroduced to a group. The feather conditions on these birds is very bad, they have little space, the lighting is poor and several dead birds were spotted within the cage (this can spread infection). Farming meat chickens in cages is an inherently poor system - making changes or improvements would still not meet our welfare standards. Foto: World Animal Protection

Kalifornien förbjuder burar i livsmedelsindustrin

Nyheter

USA:s folkrikaste delstat Kalifornien har fasat ut burhållning av djur i livsmedelsindustrin. World Animal Protection hoppas att fler ska följa detta exempel. Inte minst EU-kommissionen – som nu verkar tveka efter att tidigare ha lovat att presentera ett lagförslag om burförbud.

Roger Pettersson, World Animals Protection Sveriges generalsekreterare, säger:

Kaliforniens avveckling av burar är en stor förbättring för djuren och sänder också en viktig signal till andra delar av världen. Tyvärr har EU hamnat på efterkälken i bur­frågan och ett förbud känns i dag långt borta. Det är både tragiskt för de omkring 300 miljoner djur som hålls i burar lantbruket i EU och dessutom ett demokratiskt problem, eftersom det finns en stark folklig opinion för ett förbud. Förhoppningsvis kan EU-opinionen och utvecklingen i USA få EU:s beslutsfattare att sätta djurens välfärd i fokus och införa ett förbud.

Banbrytande lagstiftning

Kalifornien införde 2022 ett förbud mot burar för hönor i äggindustrin och kalvar i köttindustrin. Efter en längre omställningsperiod gäller burförbudet också från årsskiftet den stora grisuppfödningen.

In June and July 2022, World Animal Protection carried out an investigation into several UK factory farms. Field Operators visited and obtained content from two intensive pig farms located in the UK. The investigation approach involved a field team entering the unsecured site to document conditions within the farm. One of the farms houses both farrowing and finishing pigs and is relatively large, housing over 3,000 sows and 4,600 production pigs. Pictured; Piglets suckling from sow in farrowing crate on UK factory farm. Foto: World Animal Protection / Tracks InvestigationsFoto: World Animal Protection / Tracks Investigations

Lagstiftningen är banbrytande, som en av de mest långtgående i världen. Burförbudet innebär bättre förhållanden för miljontals djur i Kalifornien och kan också ha betydande påverkan på djurens situation på andra platser. Det kommer nämligen inte heller att vara tillåtet att sälja importerade livsmedelsprodukter från djur som hållits i burar utanför Kalifornien.

Att nu Kalifornien som den i särklass folkrikaste delstaten i USA med omkring 40 miljoner invånare har infört ett burförbud ger ökad kraft åt den förändring som pågår i landet. Ytterligare 15 delstater har redan förbjudit burar för suggor, hönor och kalvar i livsmedelsindustrin och fler verkar vara på gång i samma riktning.

Stark folklig opinion i EU

Också i EU finns det ett utbrett stöd för burförbud. Kampanjen End the Cage Age för ett burfritt EU, som World Animal Protection och många andra djurvälfärds­organisationer står bakom, stöds av över 1,4 miljoner EU-medborgare.

Kampanjen ledde 2021 till att EU-kommissionen meddelade att ett lagförslag om burförbud i EU-länderna ska presenteras senast 2027. Men sedan dess har EU-kommissionen kraftigt tonat ner sina ambitioner när det gäller djursvälfärdsfrågor. I dagsläget är det högst oklart om det kommer något lagförslag inom den angivna tidsramen.

World Animal Protection och Eurogroup for Animals, som är en paraplyorganisation som vi ingår i, arbetar för att EU-kommissionen ska hålla tidigare löften om att se över och förbättra EU:s djurvälfärdslagstiftning.

Roger Pettersson säger:

Det är ytterst beklagligt om EU-kommissionen böjer sig för mäktiga lobbyorganisationer i Bryssel som anser att näringens vinstintressen ska gå före djurens välfärd – i stället för att lyssna på unionens medborgare. EU måste nu gå vidare och infria sina löften till djuren, för att inte allvarligt försämra sin demokratiska trovärdighet och sitt internationella rykte i djurskyddsfrågor.

 

Vill du hjälpa djur som lider?

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vi fokuserar särskilt på att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer.

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection.

Vi är mycket tacksamma för din hjälp.

Ja, jag vill hjälpa djur!

Läs mer..