earth day 2020

Arbetet för djuren avgörande för klimatet

Nyheter

I veckan kom FN:s klimatpanel, IPCC, med en larmrapport om klimatförändringarna. Nu krävs drastiska åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser för att avvärja en klimatkatastrof. Arbetet för djuren är avgörande för om vi ska lyckas.

Jonty Whittleton, global kampanjchef i World Animal Protection, säger

"IPCC-rapporten ger en klar och tydlig signal om vad som kommer att hända om vi inte agerar nu för att minska de skenande utsläppen av växthusgaser. Vi måste alla hjälpas åt, genom att äta mindre kött, välja skonsamma och hållbara proteinkällor och kräva bättre förhållanden för djuren i livsmedelsindustrin."

Forskningen visar allt tydligare att den snabba uppvärmningen av planeten till stor del beror på utsläpp som orsakats av människan. IPCC:s rapport konstaterar att vi nu nått en mycket kritisk punkt i utvecklingen och att det är bråttom med kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser.

Sedan perioden 1850–1900 har den globala medeltemperaturen stigit med 1,1 grader. Målet i Parisavtalet från 2015 att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader kommer sannolikt att ha misslyckats redan om 20 år. Uppvärmningen ökar riskerna för extrema väderfenomen som värmeböljor, bränder och översvämningar. Havsnivån kan till 2100 ha höjts med en, eller till och med två, meter.

sign that reads "we should change ourselfs not the climate"

Destruktivt system

Jonty Whittleton betonar att arbetet för djuren är avgörande för hela jordens framtid:

“Vår framtid beror på hur vi omvärderar behandlingen av djur. Vi måste nu arbeta tillsammans för att förändra den globala livsmedelsindustrin och få ett slut på den grymma industriella uppfödningen av djur. Det här är en ödesfråga för djur, människor och hela planeten.”

Redan för två år sedan publicerade IPCC en rapport om behovet av en minskad köttproduktion för att motverka allvarliga klimatförändringar. För en hållbar utveckling är vegetabilisk kost att föredra, eftersom den påverkar klimatet mindre och inte kräver så stora ytor som animalisk kost. Rapporten varnar för konsekvenserna av skogsskövling och ökade utsläpp från uppfödningen av djur.

Jonty Whittleton säger:

”Vårt destruktiva livsmedelssystem förvärrar klimatkrisen. Världsproduktionen av kött är nu fem gånger större än för femtio år sedan och livsmedelsproduktionen har radikalt förändrats till att prioritera kvantitet framför kvalité. Hela det här systemet bidrar till stora utsläpp av växthusgaser, genom skogsavverkning för odling av djurföda och metangas från boskap.” 

What is IPCC's Sixth Assessment Report? from IPCC on Vimeo.

Läs mer

Du kan läsa rapporten i sin helhet eller som summering på länkarna nedan samt utforska en interaktiva atlas där du ser hur olika regioner har, och kommer påverkas.

IPCC Rapporten: Sixth Assessment Report”

Vår framtid beror på hur vi omvärderar behandlingen av djur. Det här är en ödesfråga för djur, människor och hela planeten.

Läs mer..