Meat chickens in an indoor, deep-litter farming system - World Animal Protection

Ny undersökning: Kycklingars välfärd ointressant för många stora snabbmatsrestauranger

Nyheter

För första gången har några av världens största snabbmatsrestauranger rankats efter hur de engagerar sig i välfärd för kycklingar.

Runt 40 miljarder slaktkycklingar föds upp varje år under dåliga förhållanden för att bli mat. I genomsnitt får de leva mindre än 40 dagar. De växer så snabbt att de ofta får problem med sina ben, hjärta och lungor.

Vår undersökning, The Pecking Order 2018, visar ett skrämmande resultat: Ingen av de stora snabbmatsrestaurangerna tar frågan om kycklingars välfärd tillräckligt seriöst. Burger King, Domino´s Pizza Group, Dominos Inc, KFC, McDonalds, Nando´s, Pizza Hut, Starbucks och Subway har alla blivit föremål för undersökningen, som tittar på offentlig dokumentation från snabbmatsrestaurangerna utifrån tre kriterier; intresse, ambition och transparens. Den visar bland annat att:

  • Ingen av snabbmatsrestaurangerna har någon global policy om hur de ska förbättra välfärden för kycklingar. I många fall garanteras inte ens att kycklingarna har slaktats humant.
  • Ingen av restaurangerna når högre upp i rankingen än till ”poor”, alltså ”dålig”.
  • Bara tre av nio undersökta företag – Burger King, Starbucks och Subway – visar att de är intresserade av och har ambitionen att göra något då det gäller de största välfärdsproblemen. Men dessa utfästelser gäller endast en region eller ett land.
  • Snabbmatsrestaurangerna är generellt dåliga vad gäller transparens. Alla ger mycket lite eller ingen information alls om hur de arbetar för att förbättra välfärden för kycklingar.
1022354

Vi kräver nu att snabbmatsrestaurangerna tar sitt ansvar genom att anta internationella riktlinjer som kan förbättra för miljontals kycklingar.

Minimikraven är följande:

  • Använd hybridraser som växer i en mer hälsosam takt.
  • Kycklingarna ska ha tillräckligt med utrymme för att kunna bete sig naturligt. Burar får aldrig användas.
  • Stallarna ska vara berikade på ett sådant sätt att kycklingarnas möjlighet att bete sig naturligt främjas. Det ska finnas naturligt ljus och ströbädden ska vara av hög kvalitet.
  • Endast humana slaktmetoder ska få förekomma.

I Sverige kommer vi att kontakta alla snabbmatsrestauranger för att diskutera resultatet i ”The Pecking Order 2018” med dem. Sedan vill vi se förändringar, säger Roger Pettersson, generalsekreterare för World Animal Protection Sverige

Här kan du läsa rapporten i sin helhet på engelska.

I Sverige kommer vi att kontakta alla snabbmatsrestauranger för att diskutera resultatet i The Pecking Order 2018 med dem. Sedan vill vi se förändringar.

Läs mer..