Snöleoparder - Foto Tom Svensson

Läs djurparksguiden.se innan du besöker en djurpark i sommar!

Nyheter

Djurparker är ett populärt utflyktsmål för många svenskar på semestern. Men hur har djuren det egentligen? I djurparksguiden.se har World Animal Protection Sverige samlat information som du bör känna till om du funderar på att besöka en djurpark.

Snöleoparder - Foto Tom Svensson

Lina Dahl, kampanjansvarig för vilda djur i World Animal Protection Sverige, säger:

"Djurparksguiden.se är en översikt av förhållandena för djuren i Sveriges 21 största djurparker. Syftet med guiden är att du som funderar på att besöka en djurpark ska veta hur djuren har det. Det är inte naturligt för vilda djur att vistas i fångenskap och därför är det viktigt att du känner till de problem som finns. Kanske bestämmer du dig rentav för att inte besöka någon djurpark alls efter att ha läst vår guide – och väljer istället att titta på vilda djur i naturen på ett respektfullt sätt”.

World Animal Protection Sveriges grundinställning till djurparker är att vilda djur helst inte ska finnas där: vilda djur hör hemma i frihet i sina naturliga livsmiljöer. 

Att ha vilda djur i djurparker får därför bara vara en nödlösning i djurens intresse, för att skydda djur som av en eller annan anledning har svårt att klara sig i naturen eller som en akutlösning för att säkra en arts existens. Samtidigt bör djurparker också stödja bevarandearbete för att hjälpa hotade djur på plats i det vilda.

Problem att se upp med

Här är en lista med typiska problem för vilda djur i djurparker. Läs mer om de här problemen i djurparksguiden.se – och särskilt om hur läget är i just den djurpark du planerar att besöka.

Tydliga varningssignaler är en låg andel av hotade djurarter, lite fokus påbevarandearbete och vilda djur som lever i mycket begränsade miljöer där de har svårt att bete sig naturligt, som delfiner i en bassäng. Ha aldrig närkontakt med vilda djur och titta inte på shower eller annan underhållning med vilda djur.

• Djurens skyddsbehov avgörande – inte lönsamheten 
Exotiska, vilda djur som naturligt lever i länder långt bort från Sverige kan väcka stor nyfikenhet hos djurparksbesökare och därför vara mycket lönsamma att visa upp. Men det är inte acceptabelt att vilda djur hålls i djurparker bara för att ägarna ska tjäna pengar på dem. Djurparker bör i stället prioritera vilda djur som har ett skyddsbehov och idjurparksguiden.se kan du se hur stor andel av djuren i olika djurparkersom tillhör hotade djurarter.

• Onaturlig miljö
Ett liv i fångenskap är alltid onaturligt för vilda djur. Så om hotade vilda djur ska hållas i djurparker måste ambitionen vara att skapa en så naturlig miljö som möjligt för dem. I svenska djurparker finns det många vilda djurarter som egentligen är anpassade för ett liv på stekheta savanner eller i fuktiga regnskogar – långt borta från Nordens minusgrader. Att skapa en djurvänlig och stimulerande miljö för sådana hotade djur är en stor och kostsam uppgift som svenska djurparker har svårt att leva upp till. Djurens anläggningar ska vara anpassade efter djurens behov – inte efter besökarnas önskan om att få se djuren.

• Särskilt svåranpassade djur
Vissa djurarter är särskilt känsliga och svåra att anpassa till ett liv i djurparker, även om de har ett skyddsbehov. Det gäller exempelvis djur som elefanter, delfiner, gorillor, orangutanger och schimpanser. Djurarter som naturligt hör hemma i helt andra miljöer än det nordiska klimatet och inte minst är stora djur som lever och rör sig över enorma ytor i det vilda. Djur som delfiner och elefanter kräver mer yta och stimulerande berikning än vad många djurparker har ekonomisk kapacitet att ge dem. Då kan det vara ett bättre alternativ att placera dem i djurvänliga reservat som är mer lika deras naturliga miljöer, om de har svårt att klara sig helt i frihet.

• Farlig och stressande närkontakt 
Närkontakt mellan vilda djur och människor är ett stort problem. Påtvingad närkontakt, som att besökare får klappa, rida på eller ta selfies med vilda djur kan stressa djuren. Den här nära kontakten innebär också risk för skador och spridning av sjukdomar – både för djur och människor. Dessutom kan närkontakt bidra till ökad efterfrågan på närkontakt med vilda djur även i andra sammanhang, som under semestrar utomlands. Närkontakt med vilda djur är ett stort globalt problem som inte bara innebär låg djurvälfärd, utan också att antalet vilda djur i naturen minskar i jakten på nya djur till djurparker och turistindustrin.

• Vilda djur är inte underhållning
World Animal Protection anser att shower och föreställningar med vilda djur inte går att förena med moderna djurparkers uppdrag. Ur ett djurvälfärdsperspektiv är exempelvis delfinshower som de i Kolmårdens djurpark helt oacceptabla. Showerna kan innebära onaturliga rörelser för djuren, risk för skador, höga stressande ljudnivåer och närkontakt med besökare. En liten klorerad inomhusbassäng är dessutom en tillvaro långt ifrån delfiners naturliga livsmiljö, där de gärna rör sig över stora ytor.

Lina Dahl säger:

”Besök djurparksguiden.se för att få en överblick av svenska djurparker och sprid gärna informationen vidare till andra också. Om du gör det och deltar i vår tävling ’Ta djurparkssnacket’, kan du vinna en fotobok med fantastiska djurbilder av bevarandefotografen Tom Svensson eller en djur- och naturupplevelse via WildSweden”.
 

 

 

Djurparksguiden - Jämförelse av Sveriges 21 större Djurparker

 

 

Var med och hjälp djuren!

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vårt arbete handlar särskilt om att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. 

Insatserna för djuren hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. Vi är mycket tacksamma för din hjälp.

Hjälp djuren

Det är inte naturligt för vilda djur att vistas i fångenskap och därför är det viktigt att du känner till de problem som finns.

Läs mer..