Bläckfisk hänger på tork

Stoppa Nueva Pescanovas bläckfiskuppfödning

Nyheter

Företaget Nueva Pescanova vill starta en kommersiell bläckfisk­uppfödning på Kanarieöarna. En ny rapport visar att uppfödningen skulle innebära mycket lidande för bläckfiskarna – och anläggningen måste därför stoppas!

Bakgrunden till planerna på en djurfabrik för bläckfiskar är en kraftigt ökad efterfrågan på bläckfiskkött under de senaste decennierna. Inte minst i Spanien. Följden har blivit katastrofal för bläckfiskarna. Rekordåret 2015 fångades 400 000 ton bläckfiskar i världen och det var tio gånger så många som 1950.

Lina Dahl, kampanjansvarig i World Animal Protection Sverige, säger:

”Nueva Pescanovas planerade anläggning i Spanien skulle bli den första kommersiella uppfödningen av bläckfiskar i världen, men liknande planer finns också i länder som Mexiko och Japan. Utifrån ett djurvälfärds­perspektiv är det helt oacceptabelt att behandla bläckfiskar på det här sättet. Vi uppmanar Spanien och EU att snarast sätta ner foten och säga nej till bläckfiskuppfödning.”

En miljon varje år

Djurvälfärdsorganisationerna Compassion in World Farming and Eurogroup for Animals, som World Animal Protection är medlem i, beskriver allvarliga djurvälfärdsproblem med Nueva Pescanovas bläckfiskuppfödning i den nya rapporten ”Uncovering the horrific reality of octopus farming”.

Om planerna på den nya uppfödningsanläggningen i Las Palmas förverkligas, kommer en miljon bläckfiskar att födas upp där varje år. De skulle då tvingas leva under svåra, onaturliga förhållanden:

Hög dödlighet

Trängseln i vattentankarna leder till ökad dödlighet. Upp till var femte bläckfisk antas kunna dö tidigare än beräknat.

Onaturlig miljö för ensamdjur

De trånga vattentankarna innebär dålig livskvalitet, eftersom bläckfiskarna är typiska ensamdjur som gärna vill kunna dra sig undan för att leva ostörda av andra bläckfiskar.

Ökad risk för konflikter

När sådana här ensamdjur trängs ihop med varandra ökar risken för aggressiva beteenden, revirkonflikter och till och med kannibalism.

Stressande belysning

Bläckfiskar är ljuskänsliga och stressas av den onaturliga belysningen som ska vara på dygnet runt för att stimulera dem att föröka sig.

Plågsam slakt

Bläckfiskarna dödas genom att de kyls ner. En grym metod som kan orsaka mycket smärta och en utdragen dödsprocess.

Var med och stoppa djurens lidande!

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurens lidande i Sverige och andra länder och skapa en hållbar planet för alla. Vi har kontor i Sverige och 13 andra länder i Europa, Afrika, Asien, Oceanien, Nord- och Sydamerika och är verksamma i ett femtiotal länder. 

Vi fokuserar särskilt på att stoppa djurens lidande i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. Våra insatser för djuren innebär också att vi bidrar till att lösa akuta globala problem: klimathotet från djurindustrins utsläpp av växthusgaser, skogsskövling, allvarlig smittspridning mellan djur och människor och risken för nya pandemier.

Vårt arbete för djuren hade inte varit möjligt utan stödet från våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. Vi är mycket tacksamma för din hjälp. Tillsammans skapar vi en djurvänligare och hållbarare värld.

Hjälp djuren

Utifrån ett djurvälfärds­perspektiv är det helt oacceptabelt att behandla bläckfiskar på det här sättet.

Läs mer..