Assam floods India

Katastrofhjälp på distans till Libanon och Indien

Nyheter

I och med Corona har även katastrofarbetet försvårats. Men det går att hjälpa djuren trots att vi befinner oss hundratals mil bort. Vi ger resurser och råd till lokala organisationer, som Animals Lebanon. Det är en organisation vi har samarbetat med under många år.

Världen fick se fasansfulla bilder efter de fruktansvärda explosionerna i Beirut 4 augusti. De jämnade hamnen med marken och skadorna sträckte sig i en radie på en halvmil. 

Tusentals människor skadades och hundratals dog. Djur dödades också, skadades och blev ofattbart stressade.

Katt räddas i Libanon

Vi skred snabbt till verket och kontaktade Animals Lebanon. De skickade oss en lista över sina hjälpbehov och berättade att de räddar och vårdar husdjur i staden.

De flesta har katter men ett stort antal hundar får också hjälp. Våra bidrag används framför allt till veterinärvård.

Monsunregn och översvämningar i indiska Assam

I Assam har vi samarbetat med Veterinary Emergency Response Unit (VERU), för att ta fram mobila veterinärkliniker som kan hjälpa drabbade lantbruksdjur.

Regionen har drabbats av katastrofala monsunregn och översvämningar och våra bidrag hjälper 20 000 djur med nödhjälp och veterinärvård.

Djur i katastrofer får hjälp

Juan Carlos Murillo Garcia, som är global chef för vårt katastrofhanteringsarbete, säger:

"Allt eftersom tiden går och behovet ökar måste världssamfundet – tillsammans med oss – förena sig i att stötta de lokala krafterna för djuren, som samtidigt måste hantera det stora hotet som coronaviruset utgör."

Lantbrukarna i Assam har nu så gott det går flyttat djuren till högre belägna betesmarker.

Hjälper djur som drabbats av naturkatastrofer

Stöd vår insats för att hjälpa drabbade djur och stärka vår beredskap vid naturkatastrofer.

Stöd nu 

Läs mer..