Cobra queimada em uma área que pegou fogo na Amazônia

Storbanker finansierar Amazonas avskogning

Nyheter

Europas tio främsta finansinstitut investerar i företag med hög risk att kopplas till avskogning i Amazonas och Cerrado. Den leder till djurlidande, förlust av habitat och arter samt miljöförstöring.

De stora avskogade områdena används för boskapsuppfödning och sojaodling visar vår nya rapport: Big meat. Big bucks. Bigger harm

Banker som ABN AMRO och Rabobank i Nederländerna och Standard Chartered i Storbritannien kopplas till leverantörskedjor för boskap och soja i områden med hög avskogning. Sojan blir foder till djur i industriell uppfödning i Europa och runt om i världen.

Amazonas brinner för att ge plats åt boskapsuppfödning. Vår rapport uppger att 98 miljarder dollar har investerats sedan 2015, vilket innebär att konsumenterna omedvetet driver på dessa oetiska affärsmetoder med sina besparingar och pensioner.

Cattle grazing in the outskirts of Rio Branco, Acre, Brazil - World Animal Protection - Animals in farming

Amazonas regnskog brinner 

Dödar vilda djur

Oroväckande nog kan dessa finansinstitut vara kopplade till avskogning av oersättlig regnskog, verksamheter som i vissa fall till och med kan vara olaglig eller oreglerad.

Amazonas, storproducent av världens syre, är också hem för miljontals arter av kännande djur som lider när deras livsmiljö går förlorad. Ett område som är lika stort som tre fotbollsplaner går förlorat varje minut till jordbruksmark. Soja odlas på djurens förstörda livsmiljöer innan det exporteras för att mata fabriksuppfödda djur runt om i världen och fullborda grymhetens cykel.

Stöd till den grymma djurindustrin

Just nu föds mer än 70 miljarder djur upp för mat varje år - två tredjedelar industriellt, under förhållanden som innebär att de inte kan röra sig fritt eller leva naturligt. Nötkreatur som hålls på avskogad mark tas ofta till slakt under svåra förhållanden.

De lever trångt i extrem värme med brist på mat och vatten och transporteras ofta flera mil på ojämn terräng för att slaktas - allt bidrar till otänkbart lidande. Dessa djur behandlas bara som varor utan att ens deras mest grundläggande behov uppfylls.

  Chickens crammed together on factory farm - World Animal Protection - Animals in farming

  Kycklingar i industriell djurhållning 

  Människor lider också

  Även om detta är en stor fråga för djurskydd och bevarande utnyttjas många av boskaps- och sojabönderna också. De tvingas arbeta hårt till låga löner, vilket också gör detta till en fråga om mänskliga rättigheter.

  Jacqueline Mills, kampanjchef för vårt globala arbete för lantbruksdjur på World Animal Protection säger:

  Till varje pris måste världens mest värdefulla regnskogar skyddas mot girighet. Banker har en skyldighet gentemot sina kunder att investera sina medel ansvarsfullt och etiskt. Privatpersoners banker sviker sina kunders förtroende och investerar i moraliskt korrupta affärer - de som förstör livsmiljöer, driver bort vilda djur och tjänar på industriell uppfödning med låg djurvälfärd.

  Banker måste börja stödja humana och hållbara livsmedelssystem, inte industriell uppfödning som är beroende av destruktiv import av djurfoder. Vilda och tama djur är kännande varelser som förtjänar respekt, och bankerna måste hållas ansvariga för sina handlingar.

   Cattle grazing in the outskirts of Rio Branco, Acre, Brazil - World Animal Protection - Animals in farming

   Boskap i Rio Branco, Acre, Brazil

   Vi uppmanar finansinstituten att göra fel till rätt och säkerställa att de har policyer och system på plats som:

   • Spårbarhet till ursprungspunkten i försörjningskedjan, nolltolerans för avskogning, screening och engagemang av företag, exklusive tydliga gärningsmän och demonstration av öppenhet.
   • Bli en del av övergången till ett humant och hållbart livsmedelssystem genom att halvera investeringarna i animaliskt protein till år 2040 och avveckla stödet till ohållbar foderproduktion till djurindustrier.

   Läs rapporten

   Banker har en skyldighet gentemot sina kunder att investera sina medel ansvarsfullt och etiskt.

   Läs mer..