Grisar inom EU

Multiresistenta bakterier i vattendrag nära djurfabriker

Nyheter

Vattendrag i anslutning till djurindustrier i Kanada, USA, Spanien och Thailand innehåller multiresistenta bakterier. Rapporten ”Silent superbug killers in a river near you” visar att multiresistenta bakterier läcker ut från djurfabriker.

Förorenat vatten hittades även i områden med högt antal grisslakterier. Resultaten tyder på att djurfabriker sprider antibiotikaresistenta bakterier till omgivningen och läcker till närliggande miljöer. 

Multiresistenta bakterier hot mot folkhälsan

Djur som föds upp i industriell uppfödning stympas, stängs in i burar och hålls i torftiga miljöer på många platser i världen. Antibiotika ges rutinmässigt för att förebygga sjukdomar som uppkommer i dessa ohållbara system. Antibiotikan överanvänds och en effekt av detta oansvariga tillvägagångssätt är att det bildas multiresistenta bakterier som är ett extremt stort hot mot folkhälsan.  

Antibiotikakrisen kan vara allvarligare än Covid-19-pandemin – redan nu dör över 700 000 människor årligen av antibiotikaresistens, alltså att antibiotikan inte längre fungerar på bakterieinfektionerna. Om knappt 20 år beräknas den siffran uppgå till 10 miljoner människor. Ett helt Sverige beräknas alltså dö på grund av antibiotikaresistens, varje år.  

World Animal Protection hittade bakterier resistenta mot antibiotika som är viktiga för människors hälsa.  Flera av dem används för att hålla patienter med livshotande andningsproblem vid liv.

Världshälsoorganisationen rekommenderar att antibiotika inte ges rutinmässigt för att förebygga sjukdom hos lantbruksdjur. Trots det används 75% av världens antibiotika inom djurindustrin.

Rysk roulett med människoliv

Jacqueline Mills, som är ansvarig för frågor gällande lantbruksdjur på World Animal Protection, säger:

"Köttindustrin spelar rysk roulett med människors liv genom att rutinmässigt och hänsynslöst använda antibiotika på djur, vilket driver på ökningen av livshotande multiresistenta bakterier. De 50 miljarder djur som föds upp i den intensiva, industrialiserade djuruppfödningen varje år lider fruktansvärt. Det behöver inte vara så. Vi måste sätta stopp för det värsta utnyttjandet av lantbruksdjur, och sluta att konstant använda antibiotika på djur för att förhindra sjukdom. Det finns andra sätt. 

Vi vill se ett slut på de grymma djurfabrikerna under vår livstid. Inga nya djurfabriker ska byggas. Istället behöver livsmedelsindustrin bidra till en hållbar framtid med minskad köttkonsumtion och hög välfärd för de lantbruksdjur som föds upp för att bli mat.”

Förstör närområden

Vi intervjuade även människor som bor i närheten av djurfabrikerna och slakterierna där testerna utfördes. Många var oroliga över djurindustriernas påverkar på den närliggande miljön, men var också rädda för att tala ut.

En thailändare med småskaligt jordbruk som vill vara anonym säger:

“Ris växer inte som det ska när fabrikerna släpper ut vatten på fälten. En del grödor skadas och en del bara dör. Fiskar kan inte heller leva i dammarna, hela ekosystemet i det här området verkar ha rubbats. Jag har försökt att lyfta problemet, men ingenting händer.”

Rosa, bosatt i Aragonregionen i Spanien, säger:  

“Utan vatten finns ingen framtid, och här har vi inget vatten att använda. De här byarna kommer inte att överleva om vi inte kan dricka kranvattnet. Köttindustrin har mycket makt, och ett fåtal företagsvinster går före den globala folkhälsan.”

Från januari 2022 kommer förebyggande gruppbehandling av lantbruksdjur med antibiotika förbjudas inom EU (det är inte tillåtet i Sverige). Det är viktigt att de här lagarna följs, och att andra länder följer efter.

Läs mer..