Grisar i världen

Vilda djur och antibiotika ödesfrågor för G20

Nyheter

Helgens G20-möte i Italien måste ta tag i två av vår tids största ödesfrågor: handeln med vilda djur och överanvändningen av antibiotika i livsmedelsindustrin. Det handlar inte bara ett om enormt lidande för djuren. Hela mänskligheten står nu också inför en hälsokatastrof.

David Garrahy, Ansvarig för externa relationer i World Animal Protection, säger:

”Handeln med vilda djur och djurfabrikerna i livsmedelsindustrin är de främsta orsakerna till spridningen av sjukdomar som covid-19 och att antibiotikaresistenta sjukdomar kan utvecklas. De här brutala, destruktiva verksamheterna gör världen mycket sårbar för en ny pandemi."

Hälsofarligt djurplågeri

Världshandeln med vilda djur och växter är i dag en storindustri, som årligen beräknas omsätta uppåt 200 miljarder kronor och drabbar miljontals djur. De utsätts för mycket lidande när de tas från sina naturliga livsmiljöer och brutalt utnyttjas som handelsvaror.

Det finns en stor efterfrågan på vilda djur som sällskapsdjur och som underhållning i turistbranschen. Det är också vanligt att vilda djur dödas eller hålls i fångenskap för att användas som lyxprodukter eller inom traditionell medicin. Många slaktas dessutom för att bli matvaror.

Grisar inom EU

Det är vanligt att vilda djur dödas eller hålls i fångenskap för att användas som lyxprodukter. 

Ett globalt handelsförbud för vilda djur skulle inte bara skydda djuren från lidande. Det skulle också motverka risken för att sjukdomar sprids från djur till människor och orsakar dödliga pandemier som covid-19. Av alla infektionssjukdomar anses 60 procent spridas från djur till människor. Av de här så kallade zoonotiska sjukdomarna beräknas 70 procent härstamma från vilda djur.

Vilda djur är mer mottagliga för zoonotiska sjukdomar när de utsätts för påfrestningarna i djurhandeln, som att de trängs ihop i ohygieniska miljöer, får dålig mat och stressas av att hållas fångenskap. Med andra ord är det hög tid att sluta med den grymma behandlingen av vilda djur som handelsvaror – både för djurens och vår egen skull!

Grisar inom EU

Vilda djur säljs på djurmarknad. 

Antibiotikakatastrof

Nästan tre fjärdedelar av den antibiotika som används i världen ges till djur. Främst till djur som lever under dåliga förhållanden i djurfabriker i livsmedelsindustrin. För att de ska växa fort och för att förebygga sjukdomar.

Det har lett till att människors förmåga att klara av allvarliga sjukdomar har försvagats, av animalisk föda från djur som fått i sig stora mängder antibiotika. Vi befinner oss mitt i en antibiotikakatastrof, som det är bråttom att stoppa.

Varje år dör omkring 700 000 personer globalt av infektioner som inte kan behandlas med antibiotika. Om utvecklingen får fortsätta som nu, kan den årliga dödssiffran i världen vara uppe i 10 miljoner 2050.

Grisar inom EU

Trots att överanvändningen av antibiotika har tagits upp på tidigare ministermöten i G20, är övervakningen av antibiotikaanvändningen på djur i livsmedelsindustrin svag. Antibiotika används fortfarande rutinmässigt i djuruppfödningen i stora grupper av djur, utan hänsyn till de enskilda djurens hälsoläge.

G20 måste agera

David Garrahy, säger:

“Det vidtogs inga åtgärder för att stoppa handeln med vilda djur eller att fasa ut djurfabrikerna vid de senaste G20-mötena i år, när hälsoministrarna och jordbruksministrarna möttes. Vi är förfärade över att de här ämnena inte ens nämndes. Det skulle vara ett misstag av G20-länderna att fortsätta att bortse ifrån det här frågorna nu under sitt toppmöte – när det framtida ödet för djur, människor och hela planeten ligger i deras händer.”

World Animal Protection uppmanar G20-länderna:

  1. Att gemensamt arbeta för ett globalt förbud mot handeln med vilda djur och produkter gjorda av vilda djur. G20 måste också uppmana globala organisationer och myndigheter att skapa mekanismer för att utveckla, underlätta och genomföra ett sådant förbud.
  2. Att varje G20-land beslutar om och genomför ett nationellt förbud för handel med vilda djur.
  3. Att skapa en lista över vilda djur och förhållanden som kan innebära betydande risker för spridning av zoonotiska sjukdomar.
  4. Att skapa en lista med förhållanden inom den animaliska livsmedelsindustrin som utgör betydande risker för spridning av zoonotiska sjukdomar och antibiotikaresistens.
  5. Att påtagligt förbättra förhållandena för djur i livsmedelsindustrin och förbjuda överanvändningen av antibiotika i förebyggande syfte på grupper av djur.

Läs vår rapport (på engelska)
 

”Fuelling the pandemic crisis: Factory farming and the rise of superbugs"

Läs mer..