Munksäl fångas i övergivna fiskeredskap, Stilla havet

”Den tysta döden” orsakar massmord på havslevande djur

Nyheter

Ingrid Giskes, som är ansvarig för vårt arbete mot spöknät i haven, berättar om spöknätens offer:

För två år sedan orsakade valjakten ett ramaskri runt om i världen, och det var helt riktigt. Under 2015 dödade japanska fiskeflottor över 300 minkvalar i Södra Oceanen, trots ett 30-årigt förbud mot denna barbariska aktivitet. Fler än 33 länder protesterade mot detta som globalt fördömdes som “ett brott mot naturen’.

Aktivister samlade runt hela jorden, från hungerstrejker i Australien till att bestiga en regeringsbyggnad i Oslo och mer extremt, föra en död valkropp genom en isländsk hamn och visa den långa historien av våghalsiga antivalfångstprotester.

Under ytan på våra hav finns en annan gömd fara, som skadar enorma antal valar och andra havslevande djur.

Vanligen kallade “spöknät”; dumpade, tappad eller kvarlämnad fiskeutrustning som nät, linor och fällor, kan gömma sig i oceanens djup i upp till 600 år och är ett av de största och dödligaste hoten mot djuren i havet och deras välfärd.

För att sätta ämnet i perspektiv; en harpunerad val dör inom sex timmar. En val som fastnat i spöknät kommer att plågas, kvävas och svälta i upp till ett halvår innan det slutligen dör. Det är inhumant.

Svindlande 640 000 ton fiskenät lämnas kvar i våra hav varje år. De fångar, skadar, lemlästar och dödar hundratusentals valar, sälar, sköldpaddor och fåglar årligen.

Över 817 olika arter av havsliv har påverkats så här långt.

Och det kostar inte bara djuren deras liv utan även fiskeindustrin åtskilliga miljoner dollar i förlorade intäkter.

Spöknät förstör en produkt som går att sälja och har orsakat uppskattningsvis 10% minskning i fisktillgången årligen. Ny forskning beräknar att ett kvarlämnat nät kan döda fiskar till ett värde av närmare 15 000 amerikanska dollar på 10 år, medan kostnaden för att avlägsna nätet bara är 1 000 dollar.

Men det finns hopp nu när tidvattnet vänder för havets djur.

I början av juni kommer vi att arbeta för att få några av de viktigaste och mest inflytelserika intressenterna i regeringar och fiskeindustrin att hantera spöknätsproblemet – och börja agera.

Vi är på plats på FN:s havskonferens (5–9 juni) och SeaWeb Seafood Summit (5–7 juni) och talar med regeringar, intressenter i privata sektorn och intresseorganisationer om att gå med i the Global Ghost Gear Initiative (GGGI) och minska spöknäten.

För två år sedan startade vi GGGI som en allians av regeringar, industriledare, forskare och organisationer som arbetar för att förhindra fiskenät från att tappas eller lämnas kvar i våra hav, liksom att ta bort de nät som redan finns där. Allt eftersom vi växer har GGGI fått en viktig påverkan på samtalet om marin nedskräpning och djurplågeriet genom spöknäten.

Och det finns en känsla hos deltagarna att det är dags att agera nu.

Dessa två konferenser har en nyckelroll för att få till en förändring för miljoner djur som fångas, lemlästas och dödas av näten varje år.

Samarbete är nyckeln

Inför FN:s havskonferens uppmanar vi regeringar och andra intressenter att anmäla sitt frivilliga åtagande till FN:s hållbarhetsmål (SDG 14) som handlar om spöknät. Detta mål är helt inriktat på våra hav och första målet är att minska marin nedskräpning fram till 2025.

Sedan GGGI anmälde sitt åtagande för detta mål har Belgien, Samoa, Tuvalu och Tonga gått med oss och vi har positiv dialog med fler andra regeringar. 

Bättre hantering av fiskeredskap, tryggare hav för djur

Om vi verkligen vill få fram en global förändring måste vi få med oss fiskeindustrin.

På SeaWeb Seafood Summit i Seattle (5–7 juni) lanseras vårt ramverk för “best practice” med industrins intressenter och hur de kan tillämpa dessa principer i sin leverantörskedja, Det kommer inte bara att minska antalet spöknät i havet som skadar djur – det kan också bli en ekonomisk vinst för dem.

Vi har också flera samtal på gång med möjliga samarbetsföretag under de kommande veckorna.

Vi börjar få fart på arbetet med att få flera intressenter att gå samman och göra skillnad för att minska nedskräpningen i havet och minska djurens lidande. Det är mycket inspirerande.

Det är spännande tider för oss – och vi kommer att hålla dig uppdaterad.

Läs mer om vårt arbete för att stoppa spöknäten >>

Vanligen kallade spöknät; dumpade, tappad eller kvarlämnad fiskeutrustning som nät, linor och fällor, kan gömma sig i oceanens djup i upp till 600 år och är ett av de största och dödligaste hoten mot djuren i havet och deras välfärd.

Läs mer..