Gårdsarbetare klipper tänderna på en smågris 72 timmar efter födseln

Internationella experter kräver snabba åtgärder för att tackla antibiotikaresistens

Nyheter

På ett globalt forum för djurskydd i Stockholm i veckan har ledande experter enats om att det inte finns en lösning på det globala problemet med antibiotikakaresistens om inte djurvälfärden förbättras i uppfödning.

Överanvändning av antibiotika vid djuruppfödning kan leda till superbakterier. Eftersom svindlande 75% av världens antibiotika används i lantbruk kräver Världshälsoorganisationen (WHO) snabba åtgärder.

Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot människors hälsa globalt. Experter förutspår att utan kraftiga åtgärder kan antibiotikaresistens orsaka 10 miljoner dödsfall årligen fram till 2050.

Experterna på forumet är medlemmar i “The 3Ts Alliance”, inrättat av oss med stora företag inom grisindustrin, forskare och organisationer samt andra intressenter. 3Ts Alliance samarbetar för att få bort de plågsamma ingreppen med svansklippning, tandslipning och kirurgisk kastrering.

1024655_0

Förbättrade förhållanden

Att förbättra förhållandena på gårdar och se till att djur har utrymme att röra sig, frihet från smärta och möjligheter att uttrycka naturligt beteende leder också till mer robusta djur med mindre behov av rutinmässig antibiotika.

Våra fallstudier har visat att grisar som föds upp på ansvarsfulla sätt minskar antibiotikabruk på gårdar, särskilt om man upphör med kirurgisk kastrering, slipning av tänder och svansklippning.

World Animal Protection staff holding piglet


 

3Ts Alliance har kommit överens om att uppmuntra företag i den globala livsmedelsindustrin att förbinda sig att upphöra med dessa smärtsamma metoder. De enades också om att detaljhandeln är en del av lösningen för att förbättra transparensen för konsumenterna om eventuell antibiotika i köttet de köper.Jenny Lundström, veterinär och sakkunnig på bland annat Axfoundation,  säger:

Hög djurvälfärd har starkt samband med låg användning av antibiotika i djuruppfödning, och det är av stor vikt att detaljhandeln erkänner både djurskydd och ansvarsfullt antibiotikabruk i sin leverantörskedja. Sverige har visat att detta är möjligt och det borde följas av andra länder.

Dr Supawat Supanyarak, från CP Foods säger:

Som en av världens största grisköttsproducenter har vi ett ansvar att upprätthålla gott djurskydd och använda antibiotika på ett ansvarsfullt sätt. Vi är stolta över vårt arbete med att sluta fixera suggor och ansvarsfull antibiotikaanvändning. Vi ser fram emot fortsatta bidrag till 3Ts Alliance för att stoppa smärtsamma smågrisingrepp och strävar efter att utöka vårt nuvarande arbete i Thailand, så att grisar kan få bete sig naturligt.

Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot människors hälsa globalt

Läs mer..