Fiskföretag gör förbättringar i arbetet mot spöknät

Fiskföretag gör förbättringar i arbetet mot spöknät

Nyheter

I dag släpper vi en rapport som visar att fiskföretag vill skydda havets djur – och varför fler måste agera nu.

Spöknät

Spöknät är förlorad eller kvarlämnad fiskeutrustning – och ett dödligt hot mot miljontals djur som valar, delfiner, sköldpaddor, sälar och fiskar.

Ny rapport 

I vår nya rapport "Ghosts beneath the waves 2nd edition report” rankas 25 fiskföretag från nivå 1 (föregångare, “best practice”) till 5 (oengagerad) efter sin förmåga att hantera problemen med spöknät. Förlorad eller kvarlämnad fiskeutrustning kan ta upp till 600 år att bryta ner.

Läs rapporten  

Precis som 2018 har inget företag ännu nått nivå 1. Däremot har tre av världens största fiskeföretag för första gången nått nivå 2 och gjort spöknätshantering till en del av sin affärsstrategi. Dessa är Thai Union, TriMarine och Bolton Group.

Mycket arbete återstår

Trots framsteg på bara ett år visar rapporten att mycket återstår att göra för att tackla problemen med spöknät.

  • I genomsnitt hamnade företagen på nivå 4
  • Bara två företag rapporterar hur de agerar mot spöknät
  • Genomsnittspoängen för företagen som granskats både 2018 och i år har ökat från 23 till 30 %, med sju företag som flyttat upp ett eller fler steg.
1023202

  Påverkan på djuren

  • Över 136 000 valar, delfiner, sälar och sköldpaddor fastnar i spöknät varje år
  • Upp till 30% av minskade fiskebestånd beräknas bero på spöknät
  • Spöknät har fyra gånger högre sannolikhet att trassla in djur än all annan marin nedskräpning sammantagen
  • Mer än 70 % av all makroplast, alltså större plastbitar (mätt i vikt) är fiskerelaterad
  • Det kan ta upp till 600 år innan spöknät brutits ner och blivit ofarlig för djuren

The Global Ghost Gear Initiative (GGGI)

The Global Ghost Gear Initiative (GGGI) är en sammanslutning som grundades av oss 2015 och tacklar spöknät på global nivå. GGGI:s medlemmar finns såväl inom fiskeindustrin som regeringar, fiskare och organisationer. Varje deltagare har en viktig roll lokalt, regional eller globalt. I slutet av 2018 tog organisationen Ocean Conservancy över ledarskapet.

Ingrid Giskes, ansvarig för kampanjen Sea Change på World Animal Protection säger: 

"På senare år har fiskeindustrin verkligen tagit tag i frågan om spöknät och tar den på mycket större allvar. Företag, regeringar och andra intressenter har erkänt att spöknät är ett stort problem som måste tas omhand omgående. Det senaste året har GGGI fått 40 nya medlemmar. Rapporten visar att företag som går med i GGGI lyckas bättre med att hantera frågan gentemot sina leverantörer, liksom att bidra till FN:s hållbarhetsmål. Vi ser fram emot att välkomna fler medlemmar som vill skydda havets djur."

Läs mer om vårt arbete för att skydda havets djur mot spöknät

The Global Ghost Gear Initiative (GGGI) är en sammanslutning som grundades av oss 2015 och tacklar spöknät på global nivå.

Läs mer..