I den svenska livsmedelsindustrin skiljs kor och kalvar ofta från varandra strax efter att kalvarna fötts.

Växa får inte utföra försök som begränsar kors betesrätt

Nyheter

Växa, som är medlem i Lantbrukarnas Riksförbund LRF, får inte genomföra försök som skulle begränsa ett antal kors betesrätt. Att Uppsala djurförsöksetiska nämnd nu underkänner ansökan är en viktig markering mot försämringar av svenska kors välfärd.

Amanda Dahlberg, expert på lantbruksdjur på World Animal Protection Sverige, säger:

”Svenska kor borde tvärtom få vara ute längre än nu. Vi arbetar dessutom för att utöka betesrätten till tjurar och kalvar under sex månader, för att stärka nötkreaturens välfärd ytterligare.”

Det här är inte första gången Växa får avslag på en ansökan om att utföra försök med begränsad betesrätt. Redan 2021 avslogs en liknande ansökan av Göteborgs djurförsöksetiska nämnd. Tillsammans är de här två besluten viktiga principiella markeringar av att kornas välfärd inte får försämras av en urholkad betesrätt.

Att kor mår bra av att vara ute och beta är väl känt. Det är något som ingår i deras grundläggande naturliga beteenden. Kor är sociala flockdjur och om de får vara ute tillsammans på stora ytor är det lättare för dem att skapa relationer som de mår bra av. Att vara utomhus och få gå på mjukt gräs är också bra för deras klövhälsa. Dessutom skapar betande djur en gynnsam miljö för biologisk mångfald.

Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld

World Animal Protection är en av världens största djurvälfärdsorganisationer. Vi arbetar för att stoppa djurens lidande i Sverige och andra länder och skapa en hållbar planet för alla. Vi har kontor i Sverige och 13 andra länder i Europa, Afrika, Asien, Oceanien, Nord- och Sydamerika och är verksamma i ett femtiotal länder. 

Vi fokuserar särskilt på att stoppa djurens lidande i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. Våra insatser för djuren innebär också att vi bidrar till att lösa de globala utmaningarna. Med klimathotet från djurindustrins utsläpp och allvarlig smittspridning mellan djur och människor.

Vårt arbete för djuren hade inte varit möjligt utan stödet från våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. Vi är mycket tacksamma för din hjälp. Tillsammans skapar vi en djurvänligare värld.

Jag hjälper djuren

Svenska kor borde tvärtom få vara ute längre än nu

Läs mer..