Sedan början av september har runt 50 vildsvin smittade av afrikansk svinpest hittats Sverige, i Fagersta och Norbergs kommuner. Svinpesten är mycket smittsam och kan orsaka stort lidande för vildsvin och grisar, men drabbar inte människor eller andra djur. Hur kritisk är situationen egentligen?

Afrikansk svinpest i Sverige: Hur allvarligt är läget?

Nyheter

Sedan början av september har runt 50 vildsvin smittade av afrikansk svinpest hittats Sverige, i Fagersta och Norbergs kommuner. Svinpesten är mycket smittsam och kan orsaka stort lidande för vildsvin och grisar, men drabbar inte människor eller andra djur. Hur kritisk är situationen egentligen?

Vad är afrikansk svinpest?

Afrikansk svinpest är en dödligt farlig sjukdom som drabbar vildsvin och grisar och har sitt ursprung i Afrika. Smittan konstaterades i Europa 2007 och i EU 2014. Den 6 september i år upptäcktes det första fallet i Sverige, hos ett vildsvin som hittats i Fagersta kommun i Västmanland. 

Hur farlig är svinpesten för människor och djur? 

Viruset är mycket smittsamt och kan spridas direkt mellan vildsvin och grisar och via föremål och matprodukter. Andra djur och människor kan föra smittan vidare, men blir själva inte sjuka i svinpest. Vildsvin och grisar som smittas kan få hög feber, nedsatt matlust och drabbas av kräkningar. Dödligheten är mycket hög och smittade djur dör ofta inom en till två veckor. 

Hur mycket har svinpesten spridit sig i Sverige? 

Sedan den 6 september har smittan spridit sig bland vildsvin runt Fagersta och hittills har viruset hittats hos omkring 50 döda vildsvin. För att myndigheterna ska kunna bekämpa smittan har en särskild smittzon upprättats i det här området. Förutom Fagersta kommun består zonen av delar av sex andra kommuner i Västmanlands och Dalarnas län. 

 

Vad görs för att stoppa smittan?

För att minska spridningen av svinpesten har Jordbruksverket beslutat att det område där de smittade djuren hittats, det så kallade kärnområdet i smittzonen, ska avgränsas med stängsel. Jägare kommer sedan att skjuta de vildsvin som finns innanför stängslet. Alla grisar i zonen ska dessutom avlivas i förebyggande syfte, så att smittan inte sprids via dem.

I zonen gäller stora restriktioner för människors möjligheter att röra sig. Det är i princip inte tillåtet att vistas i naturen utanför tomtgränser, idrottsanläggningar och bredvid vägar. På så sätt minskar risken för att vildsvinen ska störas och föra smittan utanför zonen och att människor sprider svinpesten vidare, genom att exempelvis få viruset på sina kläder. 

Vad kan jag göra för att minska smittspridningen?

Eftersom svinpesten är så smittsam är det viktigt att vi alla hjälps åt att begränsa spridningen. Sjukdomsutbrottet har redan lett till mycket lidande för många vildsvin och om smittan tar sig in i anläggningar där det finns grisar kan viruset snabbt spridas bland dem.

För att minska risken för smittspridning kan du:

•    Slänga dina matrester i soporna. Lämna dem inte i naturen efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar, så att vildsvin kan äta av dem och riskera att bli smittade.
•    Kompostera ditt matavfall i slutna behållare så att vildsvin inte kan komma åt innehållet.
•    Rapportera till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) om du träffar på döda vildsvin eller vildsvin som verkar sjuka. 
•    Vara noga med att hålla dig uppdaterad om och respektera de restriktioner som gäller i smittzonen.

Mer information

På nationell nivå är det Jordbruksverket som samordnar arbetet för att motverka smittspridningen i Sverige. Analyser av risker görs dessutom av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), som varje vecka rapporterar om läget på sin hemsida. 

Mer information hittar du här:

Afrikansk svinpest - Jordbruksverket.se

Afrikansk svinpest - SVA

Om övervakningen av afrikansk svinpest (ASF) - SVA

 

Din hjälp är livsviktig

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vårt arbete handlar särskilt om att hjälpa djuren i livsmedelsindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. 

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. 

Vi är mycket tacksamma för din hjälp. 

Ja, jag vill hjälpa djur! 

Läs mer..