pig, UK

Stor livsmedelsproducent förbättrar märkningen av fläskprodukter

Nyheter

Primo, som är den största producenten av fläskprodukter i Australien, ska förbättra märkningen av livsmedel från griskött.

I början av vår globala kampanj Raise Pigs Right förra månaden tog vi kontakt med Primo och uppmanande dem att berätta för sina kunder vilka länder de importerar sitt griskött från. Detta eftersom välfärden är högre för grisar i Australien, jämfört med de flesta andra länder som Primo köper in fläskkött från.

Vad har Primo lovat?

Australiens grisindustri är på väg att bli burfri, men större delen av all skinka och bacon som säljs är importerat och kommer från länder där de flesta suggor lever merparten av sina liv i stålburar.Den australiensiska lagen om ursprungsmärkning ställer idag inte krav på information om vilket land importerat griskött kommer ifrån. Australiensiska konsumenter har därför inte möjlighet att undvika griskött från länder som håller suggor i bur.

pig_nondisclosed_800x533_1020455

En sugga i stålbur, där en del av golvet är lutande så att avföring och urin ska kunna rinna ner. Golven är så hårda att grisarna kan få problem med fötterna, samt sår och skador på kroppen.

Vårt australiensiska kontor bad Primo att märka upp om deras produkter innehåller griskött från Europa eller Nordamerika. Det kan göra stor skillnad för grisarna eftersom burar används nästan överallt i USA och Kanada och Primo köper in mycket griskött därifrån. Däremot är användningen av burar begränsad i EU.

Märkningen skulle ge kunderna den information de behöver för att kunna välja griskött som kommer från länder med mindre användning av burar.

pig_nonsidsclosed_800x533_1020456

Individuella burar med en kombination av jämnt och sluttande golv. Eftersom en del suggor blir väldigt stora räcker inte buren till och de tvingas lägga huvudet i rännan. Suggorna kan inte vända på sig eller umgås med varandra.

Några få dagar efter att vår namninsamling inleddes i Australien skrev Primo tillbaka till oss och sa att de gick med på vår uppmaning att märka de varor som är av europeiskt ursprung. Märkningen införs i januari 2019.

pigs_uk_800x533_1015019

Sugga i bås med strö. Kultingarna är kvar i den täckta delen för att hålla sig varma. Både suggan och kultingarna kan röra sig fritt, utforska och umgås. Gallret är placerat för att förhindra att mamman lägger sig på sina ungar.

Läs mer om vårt arbete för att förbättra för grisar inom den industriella uppfödningen