Ett eländigt liv

När grisen själv får välja tillbringar den timmar med att ströva runt och leta efter mat. Den vilar på en bekväm bädd gjord av gräs och löv. Men i den industriella uppfödningen ser det väldigt annorlunda ut.

Suggor är fast i ett hav av burar, i stora lagerlokaler. Stålgaller skiljer dem från andra grisar. För att öka vinsten tvingas de föda stora kullar kultingar tills deras kroppar blir utslitna.

De får hudskador, förlamningar, problem med magen och lungsjukdomar. I sitt instängda liv blir grisar märkbart deprimerade och oroliga. Isolering och brist på stimulans gör att ögonen sjunker in i huvudet. Kronisk hunger gör att de tuggar med tom mun tills det skummar.

Suggor lever i burar som är så små att de inte kan vända på sig. Deras muskler förtvinar och de blir svaga. Suggor i den industriella grisuppfödningen blir:

Both

Suggor hålls i små bås med galler och hårda, obekväma betonggolv. De biter på varandra och lider av hudskador och sjukdomar.

Both

Suggor i burar kan inte vända på sig under större delen av sitt liv. Denna instängdhet orsakar hemsk ångest.

Both

Suggor behöver mental stimulans men får ingen. De biter på gallret i sina burar av frustration.

Grisar i den industriella uppfödningen har inget roligt i livet. Bara smärta och lidande.

Det finns ett bättre sätt

Tillsammans har vi makten att stoppa detta lidande genom att släppa ut grisarna ur burarna och låta dem leva tillsammans. Suggor hör inte hemma i burar. De ska kunna umgås med andra grisar.

Grisar behöver material som halm att tugga på och leka med. 

God djurvälfärd minskar stress, skador och sjukdomar, och behovet av antibiotika.

Detta kan du göra

Dina val är viktiga. Du kan vara med och bidra till att grisarnas liv förbättras. Du kan bland annat:

  • Vara noga med vad du handlar. Som konsument har du givetvis rätt att få veta hur djuren har behandlats. Ställ frågor i affären och kräv svar. Fråga även hur de kan garantera att det de säger till dig är sant.
  • När du äter på restaurang – fråga var köttet kommer ifrån och hur djuren har behandlats.
  • Det finns idag flera olika märkningssystem som kan hjälpa dig att göra medvetna val. Om du till exempel väljer KRAV-märkt kött så vet att djuren har haft det bättre och att grisarna haft möjlighet att vistas ute. Om du väljer kött med märket ”Från Sverige” så vet du att suggorna inte tvingats leva i burar eller varit fixerade. Du vet också att de har fått ha kvar sin knorr på svansen.

Läs mer om hur situationen ser ut för grisarna globalt, inom EU och i Sverige.