Reuzenmiereneter in opvang na Braziliaanse branden

Biolog berättar om föräldralösa jättemyrslokar 

Nyheter

Manoela Pinho är biolog och rehabiliterar myrsloksungar på reservatet Eldens Föräldralösa i Brasilien. Här berättar hon om sitt arbete.

Kan du berätta lite om några av myrslokarna?  

Tunga hittades ensam på en väg nära staden Coxim. Hon räddades av miljöpolisen. Hon har samma temperament som en annan av myrslokarna, som heter Trovão, och är väldigt nyfiken på vad som händer. Hon leker mycket med Trovão och söker ofta efter föda. 

Tereré hittades på en väg nära Bataguassu, bredvid sin mamma, som hade blivit överkörd och dött av skadorna. Han är en mycket rädd myrslok, särskilt för plötsliga rörelser och konstiga ljud. Han gillar inte kontakt med människor särskilt mycket. Han sover gärna mitt i gårdens gräs och reser sig då och då i försvarsställning när skötarna kommer nära. 

Felipe hittades ensam på en väg nära Aquidauana. Han skickades till rehabiliteringscentret för vilda djur av miljöpolisen. Felipe är en mycket aktiv myrslok som älskar att söka föda och bada i vattnet från vattenslangen. Nyligen separerades han från Venus, som han delade inhägnad med, men han anpassade sig mycket bra. 

Räddade myrslokar

Tunga älskar att leka med tomma kartonger 

Vênus hittades vid motorvägen i Campo Grande, ungefär fyra månader gammal. Hon omhändertogs av miljöpolisen och skickades till rehabiliteringscentret. Venus är väldigt lugn, hon gillar att ha människor nära, men vi minskar kontakten med skötarna så att hon ska kunna klara sig i det vilda i framtiden.  

Tamara hittades på en gata i Campo Grande, bredvid sin mamma, som hade blivit överkörd och inte överlevt olyckan. Hon räddades av miljöpolisen och skickades till rehabiliteringscentret ungefär 9 månader gammal. 

Räddade myrslokar

Tereré älskar att leka i vatten 

Kan du berätta mer om  myrslokarnas personligheter? 

Tereré är närhetstörstande, älskar att sova bland löven och på nätterna med en nalle. När han är irriterad och stressad klättrar han på staketet. Venus behöver också mycket närhet. Hon älskar vatten och ligger ner när hon äter. 

Aurora är rädd och snabb, hon har ingen kontakt med skötaren eftersom hon befinner sig i den del där vi avvänjer myrslokarna från kontakt med människor innan de släpps ut i det vilda igen. Även när hon är hungrig springer hon iväg för att gömma sig om hon blir rädd. 

Kan du berätta om ditt arbete på Eldens Föräldralösa? 

Mitt jobb som biolog här handlar om att ta hand om de myrsloksungar som har förlorat sin mamma. Vi erbjuder livskvalitet och välfärd för djuren, lämplig kost för varje individs utvecklingsstadium och en passande miljö för deras uppväxt. När myrsloken når en lämplig vikt för att kunna överleva i det vilda, minst 20 kg, och uppvisar naturliga beteenden som gör att den kan klara sig själv, släpps ungen ut med ett GPS-halsband. GPS-signalen gör att vi kan övervaka djuret i det vilda och följa myrslokarnas utveckling. 

Räddade myrslokar

Hur påverkas myrslokar av bränderna? 

Myrslokar sover gömda under större delen av dagen. När det är en brand, som tenderar att spridas snabbt, har dessa långsammare djur inte en rimlig chans att fly. Eftersom branden når höga hastigheter i torrare områden dör många i sina gömställen och hålor. När dessa djur lyckas fly kan de råka ut för olyckor på motorvägar eller komma in i stadsområden och utsättas för våld och hundattacker. 

Vilket skick var de i när de kom och vilka framsteg har de gjort? 

Djuren var rädda, några hade hälsoproblem, som uttorkning. Vissa djur var mer distanserade till mänsklig kontakt och andra inte. Alla går igenom rehabiliteringsprocessen där de tas om hand av människor. Det tar tid för ungarna att anpassa sig till miljön och hela rehabiliteringsprocessen. 

Räddade myrslokar

Vad är mest givande i arbetet med myrslokar? 

Det är att se att de djur som redan släppts ut fortsätter att utvecklas väl och överleva i naturen. Detta arbete kan på lång sikt säkerställa en tillräcklig population av jättemyrslokar i södra Pantanal, som gynnar genetisk mångfald och bevarande. 

Skulle myrslokar överleva i naturen utan sin mamma? Vilken typ av vård behöver de när de är små? 

Chanserna för en unge att överleva utan sin mamma är minimala om inte obefintliga, eftersom däggdjursungar är beroende av modersmjölken under sina första år i livet. Dessutom lär föräldern ungen hur den ska skydda sig, söka efter föda och annan viktig kunskap som gör att ungen sen kan överleva på egen hand. 

Den vård de behöver som små är mat såväl som skydd mot rovdjur, skugga så att de inte överhettas och en passande miljö för deras naturliga behov.   

Räddade myrslokar

Hur går rehabiliteringen till? 

Vid rehabilitering ska ungarna vårdas efter sina individuella behov: Yngre individer får mjölk och mat med hjälp av nappflaska, medan de som är flera månader gamla börjar få fast föda. Under rehabiliteringen är det också viktigt att ta hand om miljön i inhägnaderna, erbjuda hus med sovplatser som är lagom svala eftersom de har tjock päls, grönska och lövverk i inhägnaderna, skugga och sol, friskt, rent vatten, trästockar och annan miljöberikning för att uppmuntra artens naturliga beteenden.  

Innan vi släpper ut dem i det vilda kollar vi deras vikt och att de beter sig på ett sätt som visar att de kan klara sig själva. Att de beter sig som vilda myrslokar krävs för att de ska kunna anpassa sig till naturen. De ska också ha allmänt god hälsa. 

Hur kommer livet att se ut för myrslokarna efter deras rehabilitering? 

Efter rehabiliteringen måste myrslokarna leva ensamma förutom under parningstiden. De måsta själva hitta föda och utforska miljön, livnära sig på termiter och myror, vara aktiva under de kallare timmarna på dagen, som är sent på eftermiddagen och tidigt på morgonen. De måste också sova gömda i växtlighet som liknar deras svans, för att kamouflera sig.  

Vilket stöd behöver Eldens Föräldralösa för att hjälpa myrslokar? 

Framför allt behövs ekonomiskt stöd. Mat till myrsloksungarna kräver kvalitet och tillräckliga kvantiteter för att tillgodose de olika utvecklingsstadierna. Dessutom behövs kvalificerade skötare, så det tillkommer kostnader för anställning och löner. Underhållet av barnhemmet, arbetsplatsen och arbetsredskapen är dyrt. Övervakning kräver ett transportmedel, eftersom djuren i allt högre grad utforskar miljön och flyttar bort från basen där skötarna finns, vilket gör det omöjligt att övervaka dessa individer tillräckligt ofta. 

Läs mer..