Grisar i Sverige

Stort stöd för förbud mot burar i EU-parlamentet

Nyheter

EU-parlamentet röstade för ett förbud mot att hålla djur i lantbruket i burar. Förbudet ska gälla i hela EU senast 2027, om det bekräftas av EU-kommissionen. Det här är en stor seger för djuren och alla som skrivit på namnlistor för ett förbud.

Bakgrunden till beslutet är ett så kallat medborgarinitiativ inom EU, ”End the Cage Age”. Bakom initiativet står organisationen Compassion in World Farming och många andra djurorganisationer, bland andra World Animal Protection. Förbudet mot burhållning fick stöd av en överväldigande majoritet i EU-parlamentet: 558 ledamöter av totalt 680.

Roger Pettersson, generalsekreterare för World Animal Protection Sverige, är nöjd över att det blev ett så tydligt beslut:

”Europaparlamentet har verkligen lyssnat på medborgarna i Europa. Stödet för ett burfritt EU när det gäller lantbruksdjuren blev större än vad jag hoppats på. Det här är en stark och klar signal till EU-kommissionen och till medlemsstaterna om vad som förväntas av dem nu.”

Under våren har också EU:s jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski uttalat sig positivt om ett förbud mot burar. Kommissionen förväntas komma med sitt beslut i frågan den 30 juni.

300 miljoner djur

Julia Engqvist, kampanjansvarig i World Animal Protection Sverige, betonar att om beslutet lyckas ta sig hela vägen igenom EU:s beslusprocess får det både stor betydelse för många djur här och nu och för vad som kan förväntas av EU:s beslutsfattare i framtiden:

”Idag hålls cirka 300 miljoner djur i burar inom lantbruksproduktionen i EU. I klartext innebär det här beslutet att siffran ska ner till noll senast 2027. Det är ett tydligt och viktigt steg för bättre djurvälfärd inom EU.”

Burar är en extrem inskränkning i djurens naturliga beteende. De kan inte röra sig fritt, inte sträcka på sig, böka eller picka. De hindras från att göra sådant de mår bra av. Suggor fixeras, kaniner och vaktlar hålls hela livet i karga burar, små kalvar stängs in i boxar, värphöns sitter fortfarande i bur och ankor och gäss fixeras för att tvångsmatas vid tillverkning av gåslever.

1,4 miljoner namnunderskrifter

Förutom ett överväldigande stöd bland EU-ledamöterna finns också en stark folklig opinion i medlemsländerna för att de grymma bursystemen måste bort. Det var 2018 som namninsamlingen för ett förbud mot burar startade. Under hösten förra året lämnades sedan listor med 1,4 miljoner underskrifter in till EU-kommissionen.

I Sverige har vi bidragit till kampanjen genom att sprida information om djurens lidande, samla in namn och kontakta svenska EU-parlamentariker och regeringen för att få dem att arbeta för ett burförbud.

EU-parlamentet markerade vikten av att inga lantbruksprodukter alls som säljs i EU i framtiden får komma från djur i burar. Det innebär i så fall även ett stopp för burprodukter som importeras till medlemsländerna. I samband med burförbudet uppmande parlamentet dessutom EU-kommissionen att lägga fram ett förslag om att förbjuda den brutala tvångsmatningen av ankor och gäss för produktion av gåslever.

Läs mer..