Historiskt EU-skydd mot olaglig handel med hundar och katter

Historiskt EU-skydd mot olaglig handel med hundar och katter

Nyheter

EU introducerar nu för första gången regler för att skydda hundar och katter från olaglig handel. Det är en viktig framgång för oss och vår samarbetspartner Eurogroup for Animals. Men det behövs mer för att minska möjligheterna att tjäna pengar på sällskapsdjurs lidande.

Att komma till rätta med den illegala handeln med hundar och katter i EU är en stor utmaning, eftersom den allmänna handeln är mycket omfattande. Branschen omsätter stora summor som kan vara mycket lockande för kriminella.

romania dogs

Enligt en ny EU-rapport erbjuds i genomsnitt 438 000 hundar och 80 000 katter till försäljning för den som letar online i EU-länder. I 44 procent av hushållen finns ett djur som familjemedlem. Det totala årliga värdet i EU av försäljning, avel och att ha hand om katter och hundar beräknas vara uppåt 15 miljarder kronor.

Roger Pettersson, som är generalsekreterare i World Animal Protection Sverige, säger:

”Det är bra att EU nu tar tag i problemen med illegal handel. Med de nya kraven på registrering och kontroll kommer det att bli svårare för kriminella att utnyttja hundar och katter. Det är helt nödvändigt att effektivt övervaka aveln och importen för att minska möjligheterna för organiserad brottslighet i stor skala. Jag hoppas att reglerna kommer att skärpas ytterligare, så  vi exempelvis kan få se garantier för en säkrare näthandel och krafttag mot extremavel som kan få allvarliga konsekvenser för hundars och katters välfärd”.

Registrering och kontroll

Medlemsstaterna ska upprätta nationella databaser för registrering av katter och hundar. Dessa register ska sedan samordnas, så att det går att få en överblick av situationen i hela EU. 

Veterinärer eller andra utbildade personer får  till uppgift att se till att hundars och katters identitet fastställs och att de sedan förs in i registret. För att motverka illegal import till EU kommer de här nya reglerna också att gälla för katter och hundar som kommer till EU från andra länder. 

Det införs också strängare regler för avel. I fortsättningen krävs att de som bedriver avel med hundar och katter blir godkända av särskilda tillsynsmyndigheter, efter att avelsverksamheten har inspekterats. Godkända avelsanläggningar ska sedan redovisas i offentliga sammanställningar.

 

Tillsammans hjälper vi djur som har det svårt

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande både i Sverige och andra länder. Vårt arbete handlar särskilt om att hjälpa djuren i matindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer. 

Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare. Det är alla vi tillsammans som är World Animal Protection. 

Vi är mycket tacksamma för din hjälp. 

Ja, jag vill hjälpa djur! 

 

 


 

Det totala årliga värdet i EU av försäljning, avel och att ha hand om katter och hundar beräknas vara uppåt 15 miljarder kronor.

Läs mer..