Novusundersökning om djurhållning

Vi bad Novus fråga väljarna vad de tycker om våra valfrågor. Svaret är att de anser att djurens välfärd är mycket viktig.   

Undersökningen riktar sig till den svenska allmänheten mellan aldrarna 18–79 år och baseras på webbintervjuer genomförda med 1 004 personer. Den är genomförd i Novus slumpmässigt rekryterande Sverigepanel, vilket garanterar representativa resultat. Detta innebär att resultaten är representativa för svenska folkets åsikter.