Hemlösa hundar i Rumänien

Antalet hemlösa hundar i Rumänien är överväldigande. Det föds alldeles för många oönskade hundvalpar och den rumänska befolkningen behöver förstå hundar och deras behov. Med ditt stöd arbetar vi för att få fram långsiktiga, humana lösningar på problemet. 

I nuläget är vi den enda internationella välgörenhetsorganisationen som kommunicerar med den rumänska regeringen på denna nivå. Som ett resultat av det har den rumänska regeringen efterfrågat vårt stöd i utvecklingen av en nationell handlingsplan.

Vi har en aktiv dialog med beslutsfattare

Vi har diskussioner med regeringen och samarbetsorganisationer för att ge råd om hur Rumänien bäst ska hantera hundpopulationen utan att behöva avliva hundarna. Vi har över 30 års erfarenhet från hela världen och är säkra på att Rumänien kan utveckla effektivare metoder för att hantera övergivna hundar. 

Vi övervakar även situationen i Bryssel, där EU-kommissionen har ombetts av Europaparlamentet att ta fram riktlinjer för hanteringen av hemlösa djur. Även om detta inte är juridiskt bindande så skickar det ett starkt budskap till kommissionen om deras nuvarande passivitet vad gäller hemlösa djur.

Vi sponsrar veterinärerna på plats

En mobil veterinärklinik som har sponsrats av World Animal Protection hjälper hundar i Rumänien. Genom vår lokala samarbetsorganisation Save The Dogs blir hundar vaccinerade, steriliserade och får omvårdnad. Kliniken arbetar även långsiktigt genom att utbilda djurägarna i hur de ska ta hand om sina djur, de får tips och råd, informationsbroschyrer och basutrustning för att bättre kunna ta hand om sina hundar.  

Under 2016 har vi dessutom gett Save the Dogs stöd för ett projekt där runt 1 700 barn i tio rumänska skolor får undervisning i hur man är en ansvarig hundägare. Barnen sprider sina nya kunskaper till föräldrar och andra i sin omgivning. Kampanjen når därmed mycket längre än bara till eleverna runt om i skolorna. 

Stöd vårt arbete med en gåva >>

Vi har över 30 års erfarenhet från hela världen och är säkra på att Rumänien kan utveckla effektivare metoder för att hantera övergivna hundar.

Berätta för världen: